Levertransplantation nr. 1000 på Rigshospitalet - der er sket en revolution på 25 år

​Rigshospitalet har netop udført levertransplantation nr. 1000, hvor en 58- årig mand fik en ny lever.     

​​I 2015 fik i alt 58 patienter – heraf 6 børn - en ny lever på Rigshospitalet, som dermed har gennemført det største antal levertransplantationer nogensinde.

- Det er fantastisk glædeligt, at vi har øget antallet af transplantationer så markant, hvor vi i en længere årrække tidligere har gennemført mellem 40-50 transplantationer årligt. Tendensen er stigende, og det skyldes primært to forhold: Et stigende antal afdøde donorer og det, at vi i 2010 indførte en ny teknik, hvor man splitter en lever i to dele, så to patienter får gavn af den. Teknikken har betydet en mindre revolution på transplantationsområdet, så der i dag i praksis er meget få alvorligt syge danske børn, der dør, mens de står på venteliste til at få en ny lever. I den sammenhæng har vi aftaler med to andre levertransplantationscentre i Norden om at udveksle levere og dele af dem.

Det fortæller overlæge Allan Rasmussen, der er kirurg og leder af Rigshospitalets levertransplantationsprogram. Allan Rasmussen besidder den største ekspertise på levertransplantationsområdet i Danmark, og er uddannet i Cambridge, England, hvor den første levertransplantation i Europa blev udført i 1968. Den første levertransplantation i Danmark blev udført på Rigshospitalet for godt 25 år siden i oktober 1990.

Overlevelsen 1 år efter transplantation på Rigshospitalet er blandt de bedste på europæisk plan. Hovedparten af de transplanterede patienter i den erhvervsaktive alder kommer tilbage på arbejdsmarkedet, og langt størstedelen af de transplanterede børn vokser op til et almindeligt liv.

Det er et fåtal af de svært syge patienter, som har fået en syg lever på grund af alkoholindtag. De væsentligste årsager til levertransplantation er skrumpelever af mange forskellige andre årsager til leversygdom samt sygdom i galdevejene.

Fakta   

  • Antal levertransplantationer er steget markant til 58 i 2015 – mod en tidligere årrække med årligt 40-50 transplantationer.
  • Børnedødeligheden på grund af manglende transplantationsmulighed er i realiteten fjernet.
  • Overlevelsen 1 år efter en transplantation er pænt over 90 %, hvilket på europæisk plan er blandt de allerbedste. 
  • Risikoen for infektioner efterfølgende transplantation er i de senere år faldet dramatisk, og har stor betydning for overlevelsen på sigt. Det dramatiske fald i infektioner skyldes blandt andet indførelse af en systematisk overvågning, kontrol og ensartet behandling af virusinfektioner. Det sker via det såkaldte MATCH-program og i samarbejde mellem alle transplantationsområder på Rigshospitalet.  
  • Indlæggelsestiden er i dag reduceret til i gennemsnit 14 dage - i 1990'erne, hvor de første transplantationer blev gennemført var indlæggelsestiden mere end 1 måned.
  • En levertransplantation koster minimum 1 mio. kr. pr. stk.
  • I praksis skal der være tre store operations- og narkosehold klar stort set samtidig, når der dukker en egnet lever op fra en afdød donor. Ét hold står for at udtage og splitte leveren, et andet hold skal indoperere den mindste del af leveren i et barn, og et tredje hold skal transplantere den resterende del af leveren i en voksen patient.  
Redaktør