Ingen aktuelle forsøg med medicinsk cannabis på Tværfagligt Smertecenter

Tværfagligt Smertecenter på Rigshospitalet forbereder et lodtrækningsforsøg for at undersøge den smertestillende effekt af cannabis. Projektet er stadig i planlægningsfasen

Forskellige studier har vist, at cannabispræparater kan have effekt på kroniske smerter, specielt nervesmerter hos sklerosepatienter. Imidlertid har disse studier alle været kortvarige (uger), og langtidsproblemerne ved medicinsk anvendelse af cannabis er på nuværende tidspunkt ikke tilstrækkeligt videnskabeligt belyst til, at man generelt kan anbefale medicinsk cannabis til behandling af kroniske smertetilstande. Cannabis anvendt som rusmiddel kan give angst- og panikreaktioner, forringelse af indlæringen, rygerlunger, psykisk sygdom og svækket hukommelse og koncentration.

- I Tværfagligt Smertecenter har vi prøvet at ordinere disse præparater til enkelte patienter med meget svære kroniske smerter, hvor al anden behandling havde været uvirksom. Resultaterne har indtil nu været blandede, og vores erfaringsgrundlag er endnu for lille til, at vi hos os kan komme med konklusioner eller anbefalinger, fortæller specialeansvarlig overlæge Jette Højsted. 

Ved hver enkel ordination ansøger Smertecentret om tilladelse hos Lægemiddelstyrelsen til at bruge medicinsk cannabis. 

Forbereder forsøg
Tværfagligt Smerteventer arbejder nu på at forberede et videnskabeligt lodtrækningsforsøg for at undersøge den smertestillende effekt af medicinsk cannabis over 3 måneder.

- Vi håber det kan bidrage med mere præcis viden end vi har i dag, men forsøget er stadig på tegnebordet, og vi er ikke begyndt at rekruttere patienter til forsøget endnu. Det går tidligst i gang i efteråret, siger Jette Højsted.

Du kan holde dig orienteret om projektet på Rigshospitalets hjemmeside.

 ​​Fakta om medicinsk cannabis​

  • ​Aktive stoffer udvundet fra planten Cannabis Sativa er fremstillet som lægemiddel i en mundspray (Sativex), der indeholder THC og CBD (cannabidiol). Markedsføringen af Sativex er godkendt af Lægemiddelstyrelsen og må ordineres af neurologer til sklerosepatienter med spasmer.

  • Endvidere er der syntetisk fremstillede præparater dronabiol (Marinol) og Nabilone (nabilone), som er fremstillet som kapsler. Markedsføringen af Marinol og Nabilone er ikke godkendt af Lægemiddelstyrelsen, og ordination af disse præparater kræver derfor særskilt udleveringstilladelse fra Lægemiddelstyrelsen.

  • Indikationen for disse præparater er kvalme og opkastninger hos cancerpatienter efter kemoterapi. 

  • Visse onkologiske og hæmatologiske afdelinger har generel udleveringstilladelse og må ordinere præparaterne uden forudgående ansøgning, det gælder bl.a. Onkologisk Kliniks palliative afsnit. ​​
Redaktør