Flere tidligt fødte skal ammes fuldt ud inden udskrivelse

​Et nyt landsd​ækkende projekt skal øge andelen af tidligt fødte børn, der ammes fuldt ud inden udskrivelse. Målet er en stigning​ fra 68 % til 76 % i Danmark ved hjælp af undervisning og evidensbaseret materialer og vejledninger. ​

Det er klinisk sygeplejeforsker Ragnhild Måstrup, der står bag det nye projekt ”effekt af evidensba​seret ammevejledning til familier med præmature børn – forskningsbaseret viden omsat til praksis”.

Baselineundersøgelse af 500 børn og mødre

Projektet er et treårigt interventionsstudie, der begynder med en baselineundersøgelse af 500 mor-barn-par, dernæst indføres interventionen med undervisning af de sundhedsprofessionelle og implementering af ammestuegang, ammeanamnese og evidensbaseret ammevejledning, anvendelse af evidensbaserede beslutningsstøttende materiale og forældrepjece.

Effekten måles ved en efterfølgende spør​​geskemaundersøgelse af 500 mor-barn-par.  

Forventet stigning fra 68 % - 76 %

Vi forventer en øgning i andelen af fu​​ldt ammede børn fra 68 til 76 %, og at indlæggelsen gennemsnitlig forkortes med en dag, fortæller Ragnhild Måstrup, der er leder af projektet.

Baggrunden for projektet er, at præmat​ure børn ammes mindre end mature børn, selvom netop de mindste børn har flere fordele af amning.

Fra forskning til praksis

Projektet har fokus på at omsætte forskningsbaseret viden til praksis på danske neonatalafdelinger og måle effekten​​ af dette på andelen af præmature børn, der ammes fuldt ved udskrivelse fra neonatalafdeling og på indlæggelseslængden.

Vejledning og beslutningsstøttende redskaber

Gennem undervisning og beslutni​ngsstøttende redskaber skal de sundhedsprofessionelle ge​​nnem​​​ projektet blive i stand til:
  • At støtte mødrene, så de begynder at malke ud inden seks timer efter fødslen.
  • At arbejde mod flere medindlæggelser af mødre på neonatalafdelingerne.
  • At støtte minimering af brug af narresut under ammeetablering og begrænse brugen af suttebrikker.
  • At anvende kontrolvejning, når mødrene ønsker det.
  • At facilitere daglig hud-mod-hud-kontakt mellem barn og forældre gennem hele indlæggelsen.

Alle danske neonatal​​​afdelinger inviteres til at deltage i projektet, som tager udgangspunkt i, at det altid er moderens individuelle beslutning, om hun vil amme og hvor længe. Denne vision vil blive indfriet ved hjælp af indførelse af en ”ammeanamnese”, som skal sikre individuel vejledning og støtte til amning i den udstrækning moderen ønsker at amme. Sygeplejerskerne på neonatalafdelingerne skal således støtte moderen i at opfylde egne mål for amning.

Om projektet

Projektet har fået støtte fra Novo Nordisk Fonden og Lundbeckfonden og forventes igangsat i løbet af foråret 2016.  Følg med på hjemmesiden for Videnscenter for amning af børn med specielle behov​. 

Redaktør