Ny bæredygtig behandlingsbygning til Dansk Hovedpinecenter

​Dansk Hovedpinecenter er blandt verdens fremmeste inden for forskning og behandling af hovedpiner. Nu får centret nye rammer på Rigshospitalet, Glostrup med masser af plads til både behandling af patienter og forskning.

​I februar begynder opførelsen af et helt nyt hovedpinecenter på Rigshospitalet, Glostrup. Det nye center bliver et trefløjet bygningsanlæg i to etager på ca. 2.200 m2 delt imellem centrets tre hovedfunktioner: klinisk funktion, diagnostik og forskning. Centret har hidtil været spredt ud over flere mindre, ældre bygninger. 

- Vi glæder os til at flytte ind i den nye bygning, hvor omgivelserne bliver optimale for vores patienter. Involveringen af patientforeningerne i designprocessen har haft stor betydning, og samarbejdet har blandt andet resulteret i, at gulve, lofter og vægge bliver støjdæmpende og får neutrale farver til stor gavn for vores patientgruppe, siger professor Rigmor Højland Jensen, der leder Dansk Hovedpinecenter.

Det nye hovedpinecenter får sin plads ved siden af hospitalets indgang 1 i kanten af parkanlægget, og forventes at stå færdig i juli 2017 med indflytning i begyndelsen af september 2017. De nye rammer er bevilget af Regionsrådet. 


Illustration: H+ARKITEKTER

- Det er første gang, man etablerer en bygning, der er specifikt designet til hovedpinepatienter, og hvor man samtidig har integreret både klinik og forskning. Det er et privilegium, at vi kan være med til at skabe de bedst mulige rammer til Dansk Hovedpinecenter, der kombinerer de fremmeste initiativer inden for design og bæredygtighed med en funktionel bygning, der tager særlige hensyn til de fremtidige patienter, siger centerdirektør Morten Christiansson fra Rigshospitalets Servicecenter.

Hovedpinecentret har godt 9.000 patientbesøg om året og ser patienter fra hele Danmark. Cent​ret er verdens største, tværfaglige højt specialiserede funktion for patienter med alvorlige hovedpinesygdomme. 


Bæredygtighed i fokus

Ved opførelsen af den nye bygning bliver der i videst muligt omfang taget udgangspunkt i løsninger, der fremmer bæredygtighed.
Det betyder blandt andet, at det nye hovedpinecenter er udformet, så dagslysindfaldet bliver så højt som muligt, da det reducerer behovet for kunstig belysning. Derudover genbruges den oprindelige kælderkonstruktion og er indarbejdet i det nye konstruktionsprincip, efter forstærkning af de eksisterende fundamenter. Det betyder, at en væsentlig del af de eksisterende bygningsdele bliver genanvendt i den nye bygning.


Illustration: H+ARKITEKTER​

Bygningsmaterialerne er valgt ud fra krav om lang levetid, ligesom der, hvor det er muligt, bliver brugt vedligeholdelsesfrit materiale til døre og vinduespartier. De tekniske løsninger designes med henblik på at reducere energiforbruget til drift af den nye bygning.

Fakta om byggeriet
Kontraktsum ca. 60 mio. kr.
Etageareal ca. 2.200 m2
Byggestart: februar 2016
Forventes færdigt: juli 2017
Indflytning: september 2017
Totalrådgiver: Sweco A/S
Underrådgiver: H+ARKITEKTER A/S 

Kontakt:
Centerdirektør Morten Christiansson, Servicecentret
mail: morten.christiansson@regionh.dk, telefon: 35 45 55 78

Redaktør