Ny professor skal styrke indsatsen mod arvelige hjertesygdomme

​​Overlæge Henning Bundgaard har været pioner i bestræbelserne på at løfte behandlingen af patienter med arvelige hjertesygdomme i Danmark og give berørte slægtninge mulighed for at blive undersøgt. Som ny professor ved Københavns Universitet skal han forske i bedre behandling af både voksne og børn.

Når en patient får konstateret en arvelig hjertesygdom, er det i dag blevet rutine, at de nærmeste fam​iliemedlemmer også får tilbud om at blive undersøgt. En af pionererne for at få udbredt tilbuddet i Danmark er overlæge Henning Bundgaard, der er leder af Rigshospitalets Enhed for Arvelige Hjertesygdomme og nyudnævnt professor ved Københavns Universitet. 

- Mere end 20 hjertesygdomme er arvelige, og mange af dem bliver først opdaget, når patienten er alvorligt syg. Ved at undersøge patienternes nære familiemedlemmer er der mulighed for at tilbyde forebyggende behandling til dem, der viser tegn på at kunne udvikle sygdommen. Når yngre personer dør pludseligt og uforklaret skyldes det i cirka halvdelen af tilfældene en arvelig hjertesygdom. Afklaring af om der var tale om arvelig hjertesygdom, bl.a. gennem obduktion, er nødvendig for at afgøre, om den afdødes slægtninge også er i risiko og skal tilbydes undersøgelse. Det kan være en hård proces for familierne, men vi kan se, at langt de fleste gerne vil screenes, siger Henning Bundgaard.De arvelige hjertesygdomme omfatter bl.a. arveligt betinget forhøjet kolesterol niveau, hjertemuskelsygdomme, hjerterytmeforstyrrelser og aorta-sygdomme. I gennemsnit har hver anden af de nære slægtninge til en person med arvelig hjertesygdom anlæg for hjertesygdom. Det anslås at 50-60.000 danskere har en arvelig hjertesygdom.

Sideløbende med indsatsen for bedre tilbud om udredning til familier har Henning Bundgaard drevet sin forskning, hvor han har særligt fokus på fortykkelse i hjertemusklen (hypertrofisk kardiomyopati). Han har bl.a. været med til at belyse sygdommens genetiske baggrund, at dokumentere effektivitet og sikkerhed af behandling med induktion af en kunstig blodprop i det fortykkede hjerte og at udvikle ny behandling. Derudover har Henning Bundgaard fokus på neurologiske muskelsygdomme, der ofte ledsages af hjertesygdom, ligesom han har gennemført en række registerstudier, som belyser ophobningen af arvelige hjertesygdomme i familier på landsplan sammen med Statens Serum Institut samt kliniske og genetiske studier af unge pludseligt døde sammen med Retsmedicinsk Institut. I et mangeårigt samarbejde med kardiologer i Sydney arbejder han på at udvikle ny behandling af patienter med hjertesvigt ved at stimulere natrium-kalium pumpen i hjertecellerne. 

Henning Bundgaard er aktiv i Dansk Cardiologisk Selskab, hvor han har været formand for arbejdet vedrørende arvelige hjertesygdomme. Her arbejder han også for flere obduktioner, hvor der kan være tale om hjertesygdom, samt for at forsikringsselskaber vurderer hjertesyge i behandling ud fra den aktuelle viden på området.

Redaktør