Centerledelsen informerer om sundhedsplatformen i JMC

​Forberedelserne til Sundhedsplatformen (SP) er i fuld gang overalt i JMC.

Lige nu arbejdes i 2 spor:

  • Uddannelse af superbrugere og ledere
  • Uddannelse af øvrige brugere

Der er i alt 110 kursusforløb, som skal planlægges. Disse er under etablering i Kursusportalen. Der arbejdes overalt på at få integreret uddannelse af alle brugere med centrets øvrige drift. 

Det er et større puslespil for ledere og medarbejdere i JMC at få udlån af superbrugere og uddannelsesplaner til at gå op. 

Tak til jer alle for at arbejde for at vi kan få implementeret fremtidens fantastiske arbejdsredskab – Sundhedsplatformen!

I JMC ser planen for uddannelse af brugere i Sundhedsplatformen således ud:

​50 superbrugere er udpeget i JMC
(bølge 1)
JMC har udpeget 50 superbrugere, der skal uddannes i marts 2016 og skal hjælpe ved implementeringen på Herlev/Gentofte
​150 ekstra superbrugere skal udpeges
(bølge 2)

JMC skal stille med yderligere 150 superbrugere (RH i alt ca. 900),  som udpeges i april 2016. 

 Superbrugeruddannelsen for disse foregår i perioden 29. august - 9. september 2016. Disse superbrugere skal hjælpe på RH og efterfølgende hospitaler

Øvrige medarbejdere skal uddannes

Alle øvrige medarbejdere skal uddannes i SP. Der forventes at være omkring 110 kursusforløb, som  de resterende medarbejdere skal fordels i.

Det endelige uddannelsesbehov med fordeling af medarbejdere er i gang, og forventes afsluttet den 13. juni. 2016. 

 Kurt Stig Jensen og Mette Friis

 Februar  2016


 

Redaktør