Patienter og pårørende skal sætte dagsordenen i nyt Råd

​Jo mere vi lytter til patienterne – desto bedre bliver vi til at høre, hvad der rent faktisk er vigtigt for dem.  Derfor etableres nu et nyt råd med patienter og pårørende.

Vi ved af erfaring at tidlig og åben involvering af patienter og pårørende giver bedre løsninger, og vi ser stadig flere perspektiver i at invitere patienterne med ind i maskinrummet. Styregruppen for Planetree har besluttet at etablere et Patient og Pårørende Råd for Finsencentret. Rådet vil bestå af 12 patienter og pårørende samt 6 ledelsesrepræsentanter fra centret og klinikkerne.

Rådet skal bidrage med viden og ideer 

Patient og Pårørende Rådet i Finsencentret skal bidrage til centrets udvikling, sådan at nye initiativer kommer til størst mulig gavn for patienter og pårørende. 

Udover at fungere som et høringsorgan, der giver input til udviklingsinitiativer, prioriteringer og større forandringer vil Rådet også få mulighed for at komme med ideer til forbedring og foreslå nye indsatsområder.

Repræsentanterne i rådet kommer til at mødes 4 gange årligt, men derudover får afdelinger og projektgrupper mulighed for at trække på repræsentanterne, til interviews, workshops, møder m.v. Derudover kommer vi fremover til at se patient- og pårørende repræsentanter deltage i ansættelsessamtaler med ledere og nøglemedarbejdere.

Etablering af rådet


  • KAMPAGNE skydes i gang uge 8.

  • REKRUTTERING: Bedømmelsesudvalg består af 2 patientrepræsentanter fra Planetree styregruppen: Erik Schrøder, Kim Borch samt oversygeplejerske Jytte Ørsted, centerchefsygeplejerske Mette Darmer og projektleder Katrina Pitt Winther. Samtaler finder sted den 6. og 8. april.

  • OPSTARTSMØDE i det nye Patient- og Pårørende Råd er 14. april. 

Etablering af rådet bygger på tidligere erfaringer 

I løbet af projektperioden med Planetree har vi på forskellige måder haft patienter med i udviklingsprojekter. Fx da Kræftværket for unge skulle tegnes eller da vi med projekt ’Ventet og Velkommen’ skulle finde frem til, hvad der var vigtigst for patienterne. 

I Onkologisk Klinik har vi stor glæde af et engageret patientpanel, der har fungeret siden 2012. Panelet er fx med til at kvalificere informationsmateriale og fungerer nu også som undervisere og introducerer nye medarbejdere i hvordan det er, at være patient hos os. 

Er det noget for dig, eller en du kender?​

Kender du patienter eller pårørende, som kunne have lyst til at bidrage gennem Patient og Pårørende Rådet på en konstruktiv måde – så må du meget gerne formidle muligheden. Er du selv patient eller pårørende så kontakt projektleder Katrina Pitt Winther​ fra Finsencentret. Ansøgningsfrist er 4. april 2016.Redaktør