3 år med Planetree. Hvad så nu?

​Vi er i gang med at samle op på læring og resultater med Planetree, så vi kan tilrettelægge det videre udviklingsarbejde endnu mere effektivt, innovativt og sjovt.  Og vi håber I vil være med. 

I 3 år har vi arbejdet systematisk med patientinddragelse ud fra den amerikanske Planetree model - godt hjulpet af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse. Projektperioden er slut, men patientinddragelse fortsætter med at være et strategisk fokusområde, hvor vi løbende ændrer vores arbejdsgange og ydelser, så de passer bedst muligt til vores patienter og pårørende. Evalueringen af projektet skal fortælle os, hvordan vi bedst arbejder videre med patientinddragelse og løbende forbedringer. ​

Det vide​​re forløb

Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse foretager evalueringen i samarbejde med Planetree, og den indeholder følgende elementer:

1. Evalueringsworkshops i januar 2016 med ledere og implementeringsagenter fra alle afdelinger (dog ikke Infektionsmedicinsk Klinik, der samlede op med Alan Manning fra Planetree i uge 44). Fokus for workshops er ”hvad har vi lært  – og hvad er vores gode råd til det videre arbejde”.

2. Fokusgruppeinterview i uge 8, 2016 med patienter, pårørende, medarbejdere og ledere. I alt afholdes 17 fokusgruppeinterview, som flere af jer enten vil deltage i – eller hjælper med at finde patienter og pårørende til. Vi får besøg af Alan Manning og Jim Kinsey fra Planetree, der sammen med Christine og Azadeh fra Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse afdækker fremdrift og mangler.  Formålet er at udarbejde foreløbig konklusion og udarbejde en ”progress report”, som  samler anbefalinger til det videre arbejde med Planetree.

3. Virkningsevaluering i marts 2016. Vi kortlægger centrets samlede indsats med patientinddragelse og interviewer nøglepersoner. Formålet er at skrive artikel om, hvad der har fremmet og hvad der har hæmmet vores arbejde med Planetree.

4. Kvantitativ spørgeskemaundersøgelse i maj 2016, hvor medarbejdere og 
patienter deltager. Formålet er at måle effekten på de målsætninger, der blev valgt af center- og klinikledelser i 2013.


Evalueringsworkshop: Ledere og implementeringsagenter fra Team 1 (Onkologisk Klinik) og Enhed 3 (Hæmatologisk Klinik) sammen med Christine fra Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse.​​
Redaktør