Neurorehabilitering med høje ambitioner

​Et udfordrende og helende udendørs anlæg på Rigshospitalet - Glostrup skal give patienter med rygmarvsskade eller svær hjerneskade helt nye muligheder for at genoptræne de væsentlige funktioner, de har mistet.

Et stort og spektakulært udendørs anlæg skal skabe rammer for udendørs rehabilitering i Glostrup ved det nye neurorehabiliteringshus, som forventes at stå klart til indflytning i 2020. 

I neurorehabiliteringshuset samles al højt specialiseret neurorehabilitering til patienter med rygmarvsskade og patienter med svær erhvervet hjerneskade fra hele Østdanmark, Færøerne og Grønland.   

- Vores patienter er alle sammen kommet ud for en radikal forandring af deres tilværelse. Alvorlige neurologiske skader påvirker patienternes funktionsniveau, arbejdsmuligheder og den livsstil, som de hidtil har haft. Ja, hele familiens liv og muligheder bliver forandret, så de sammen skal lære at leve med de handicap, patienten har fået, siger ledende terapeut Hanne Munk, Klinik for Højt Specialiseret Neurorehabilitering/Traumatisk Hjerneskade.

Anlæg uden sides​​tykke

Klinik for Rygmarvsskader og Klinik for Højt Specialiseret Neurorehabilitering/Traumatisk Hjerneskade er blandt landets førende inden for behandling og genoptræning af patienter, som har pådraget sig en skade på centralnervesystemet, fx ved trafikulykke, fald eller hjertestop. Med de nye rammer og faciliteter er det ambitionen at klinikken skal blive et af verdens førende centre for neurorehabilitering. 

- Det er da også ambitionen, at det nye anlæg til rehabilitering på alle måder bliver uden sidestykke, og nyeste viden om neurorehabilitering vil derfor blive afspejlet i udearealerne ligesom de bliver det overalt i indretningen af det nye hus, siger ledende terapeut Mette Molin Klinik for Rygmarvsskader. 

Anlægget kommer til at indeholde alt fra træningsstier og multisportsbane til taghaver, vandhaver, legepladser og orangeri. Nogle af områderne udvikles til at skærme patienter for stressende indtryk og give dem frisk luft og rolige sanselige oplevelser. Andre områder indrettes til træning i fx daglig levevis, træning af gangfunktion, brug af kørestol, håndcykling og forskellige handicapsportsgrene. Afprøvning og udvikling af nye løsninger vil foregå i samarbejde med Region Hovedstadens Videncenter for hjælpemidler og velfærdsteknologi (VihTek).

Centrum ​for forskning

Neurorehabiliteringshuset bliver centrum for udvikling af nye behandlingsformer og forskning inden for de mange fagområder, som samarbejder om den komplicerede neurorehabilitering. 

- Den nyeste forskning i, hvordan højt specialiseret neurorehabilitering med fordel kan foregå ikke bare inden døre men også udendørs i et fysisk udfordrende og helende anlæg, bliver implementeret i det nye anlæg.  Og med det særdeles varierede udbud af genoptræningsmuligheder, vi får, vil det helt naturligt også blive det oplagte sted at gennemføre videnskabelige undersøgelser af effekterne af uderehabilitering for centrets egne forskere såvel som for forskere fra hele verden, siger klinikchef Christian Pilebæk Hansen.​

FAKTA om det nye anlæg til udereha​​​bilitering:

  • Den primære målgruppe for det nye anlæg er indlagte og ambulante patienter i neurorehabiliteringshuset. Det vil sige, patienter med svære neurologiske skader på rygmarvs og/eller hjerne. Udearealerne skal endvidere være tilgængelige for hospitalets øvrige patienter og for offentligheden, så også patientforeninger, handicapidrætsorganisationer og hospitalets naboer kan få glæde af det.
  • Det nye neurorehabiliteringshus er tegnet af AART Architechts A/S og Nordic – Office of Architecture og vil have 125 sengestuer samt ambulatoriefunktioner.
  • Anlægget til uderehabilitering er udviklet i samarbejde med Marianne Levinsen Landskab ApS.
  • Neurorehabliliteringshuset er en del af Region Hovedstadens investeringer i nye hospitalsbyggerier. 
  • Folketingets Offerfond støtter etablering af uderehabiliteringen med 3,4 mio. kr.

Læs mere om det nye neurorehabiliteringshus


Redaktør