Mød Ungepanel.dk på Ungdommens Folkemøde 8-9. september

​Sammen med over 75 andre organisationer deltager Ungepanel.dk i arrangementet 'Ungdommens Folkemøde' 8-9. september 2016 i Søndermarken på Frederiksberg.

​Hør de unge​s hist​​​orier om at være ung og syg

Under overskriften "​​Ung & Syg" afholder Ungepanel.dk en oplysningsdebat torsdag d. 8. september kl. 15 i teltet på Ungdommens Folkemøde, hvor de unge vil fortælle deres historier og gøre dig klogere på, hvordan det er at være ung og syg.

I debatten deltager politiker og medlem af Folketinget, Lotte Rod (R), læge Kirsten Boisen fra Videnscenter for Ungdomsmedicin og Emil Sølver Rehling, som er repræsentant fra patientforeningen Unge Patienter.

Fælles for de tre er deres engagement i ungeinddragelse inden for sundhedsvæsenet, og at de er klar til, sammen med de unge, at give deres bud på, hvordan forholdene for kronisk og alvorligt syge unge kan forbedres. 


Om Ung​epan​el.dk

​Ungepanel.dk blev etableret i september 2016 efter ønske fra de de unge. Ungepanel.dk er et landsdækkende ungepanelnetværk. Hovedaktiviteten er en organisering og træning af landets hospitals-ungepaneler.  Ungepanel.dk er finansieret af Egmont Fonden som et 3-årigt projekt​. 

Målet med Ungepanel.dk er at forbedre forholdene for kronisk og alvorligt syge unge ved blandt andet at gøre politikere og andre beslutningstagere opmærksom på områder, hvor de eksisterende tilbud til kronisk og alvorligt syge unge kan styrkes. Målet er, at Ungepanel.dk er en fælles stemme for kronisk og alvorligt syge unge med både politisk tyngde og mediernes interesse. 


Mærkesager

Ungepanel.dk arbejder ud fra tre mærkesager: 

  • ​​Ung & syg - "Sygdom tager den tid, man skulle have været ung i" 
    Ungepanel.dk vil sætte fokus på unge som en særlig patientgruppe, hvor mange unge oplever at falde mellem to stole i mødet med kommuner, Borgerservice, uddannelsessystemet og hospitalsvæsenet. 
  • Hjælp & støtte  "Tal til os om os"
    Man skal ikke føler sig alene med sin sygdom og de problematikker, der kan følge med. Ungepanel.dk vil sætte fokus på at forbedre kommunikationen mellem unge og personalet på hospitalerne.
  • ​Synlighed - " Stil spørgsmål i stedet for at tie og tro"
    Ungepanel.dk vil kæmpe for større synlighed omkring syge unge og deres position i samfundet og bryde det tabu, der ofte er forbundet med deres sygdom.  

Læs mere om Ungepanel.dk. ​​

​Om Ungdomm​ens Folkemøde

Ungdommens Folkemøde er en demokratisk festival, der afholdes for første gang i september 2016. Sø​​ndermarken på Frederiksberg bliver over to dage omdannet til et samfundslaboratorium hvor unge mødes på tværs af sociale, geografiske og uddannelsesmæssige skel og med beslutningstagere fra forskellige steder, for sammen at udforske hvad demokratisk deltagelse kan være anno 2016.

​Gennem deltagelse, samtale og fællesskab fremmes unges demokratiforståelse og aktive medborgerskab. Unge skal mærke at deres engagement i samfundet generelt nytter, og at der er nogen der lytter. Ungdommens Folkemøde foregår i september uden for eksamensperioden, hvor mange unge har mulighed for at deltage. Læs mere om Ungdommens Folkemøde. ​


Om Egmont Fonden

Egmont Fonden er en erhvervsdrivende fond, som består af en kommerciel del, som driver medievirksomhed, og en almennyttig del, som støtter et godt liv for børn og unge. I 2015 gik over 80 mio. kr. til indsatser for at øge omsorgen for børn og unge og deres læring.​ ​

Redaktør