Advarsel om farlige D-vitamindråber fra Inno Pharma

Alle børn der har fået D-vitamin dråber fra Inno Pharma er i risiko for at være forgiftede. Lige meget hvor mange dråber barnet har fået og hvor længe skal undersøges af læge og have taget blodprøve. Også de børn der ikke har symptomer.​​​

Forgiftningen kan give aflejring af kalk i nyrerne og påvirket nyrefunktion. Det giver ingen symptomer og kan kun findes ved undersøgelse af blod- og urinprøver samt ulralydskanning af nyrerne.

D-vitaminet forsvinder kun langsomt fra kroppen. Det kan drejer sig om 2-3 måneder før barnet har et normalt niveau af D-vitamin i blodet igen. I den periode kan der være behov for behandling afhængig af graden af forgiftning. Behandlingen har til formål at modvirke kalkaflejringen i nyrer​ne. Behandlingen forgår på landets børneafdeling​er.​​​​

Dette er en beredskabsmeddelelse fra Sundhedsstyrelsen og Fødevarestyrelsen. Pressemeddelelse, Publiceret: 8. august 2016

Der er fortsat risiko for, at der er farlige D-vitamin-dråber i omløb.

Siden marts er der via Helsam, Matas og internettet solgt ca. 300 flasker med farlige D-vitamindråber fra firmaet Inno Pharma.

Over 150 spædbørn er allerede blevet undersøgt. Myndighederne formoder, at der stadig kan være forældre, der ikke har hørt om de farlige D-vitamindråber. Dråberne, der har et alt for højt indhold af D vitamin, kan gøre børnene alvorligt syge. 

Det er kun økologiske D vitamin dråber i rapsolie fra Inno Pharma, der er farlige.

Forældre, som giver disse dråber til deres ​barn, skal straks stoppe med det. Børn, der har fået dråberne, skal have taget blodprøver via egen læge og henvises til børneafdeling.

Der opfordres til, hvis det er muligt, at viderebringe denne meddelelse til andre personer som kan anvende det pågældende produkt.

Forældre kan roligt fortsætte med, at give børnene de andre mærker af D-vitamin-dråber. 

Hvis du har spørgsmål kan du kontakt Giftlinjen på 82 12 12 12.

Læs hele beredskabsmeddelelsen 

Læs mere om advarslen og hvordan du skal forholde dig her:

Redaktør