Sundhedsplatformen i JMC – status april 2016

​Status for sundhedsplatform​en i JMC er, at der nu er en del superbrugere, der har været på uddannelse, og nogle er blevet certificeret. Ligeledes er arbejdet i parathedsgrupperne (PAG) godt i gang.​

I alle parathedsgrupper er der udpeget nogle nøglepersoner, der har til opgave at formidle arbejdsgange mv. til kollegaer i egen klinik. Som nøgleperson bliver man ikke superbruger i at bruge Sundhedsplatformen, men man får en overordnet viden om div. funktioner inden for et af de 18 udvalgte områder. ​

Nøglepersonerne bliver en del af klinikkens implementeringsorganisation og mødes med ledelsen. Det er gennem den​​ne implementeringsorganisation, at  viden fra PAG skal formidles. Det er via klinikkens implemeteringsorganisation, at der kan laves aftaler om, hvordan formidling til kolleger skal ske, det er her man kan drøfte problemstillinger og behov for ny-tænkning, og aftale hvordan viden, der er modtaget over tid, samles op og implementeres ved 'Go Live'.​

Arbejdet i PAG er en proces, hvor overblikket skabes efterhånden, og det vil ikke altid være muligt at bringe konkret viden om ændringer med hjem, der kan tages beslutninger ud fra.​​

Redaktør