Nu inviterer Finsencentret patienter og pårørende helt ind i maskinrummet

Patientinddragelse er en rejse. Siden 2013 har vi i Finsencentret arbejdet stadigt mere systematisk på at inddrage patienterne både individuelt og organisatorisk. Mange positive erfaringer med at medtænke patientrepræsentanter i udviklingstiltag har ført til etablering af et permanent Patient – og Pårørende Råd, der kan vejlede os, når vi sætter nye ting i gang – og som også skal være med til at sætte dagsordenen for Finsencentrets udvikling.
I torsdags havde vi det første møde i det nye råd, og det var en mangfoldig oplevelse, der gjorde et stort indtryk. ”Der var en masse nye stemmer, som vi ikke har hørt før” fortæller centerdirektør Leif Panduro Jensen. ”Der er ingen tvivl om, at her er en guldgrubbe af viden og inspiration, som vil bidrage rigtig meget til centrets udvikling og forbedring. Fx var flere af repræsentanterne optaget af patientsikkerhed og de fejl, der opstår hver dag. De efterlyste indblik i vores kommunikationssystemer, så de kunne forstå, hvor kommunikationsbrister opstår. Vi har i sundhedssektoren arbejdet mange år med kvalitetsforbedringer. Vi er nået rigtig langt, men på områder er der stadig udfordringer. Med Patient og Pårørende Rådet får vi nye vinkler og alvoren kommer frem. Det tror jeg, får en anden betydning for vore medarbejdere.”

”Noget andet, som jeg forventer mig meget af”, fortæller centerchefsygeplejerske Mette Rosendal Darmer, ”er et øget fokus på individualisering. Det er helt tydeligt, at patienterne ønsker sikkerhed og forventer, at vi har styr på processerne. Men de ønsker også, at vi møder dem, hvor de er. ”Hvorfor kan jeg ikke få svar på mine skanninger inden jeg skal til møde på hospitalet?”, spurgte én repræsentant, der var helt klar på, at det ville øge udbyttet af samtalerne med de sundhedsprofessionelle, hvis hun fik mulighed for inden møder at se resultaterne og forberede spørgsmål.”

”Vi kom rigtig godt fra start ved dette første møde, og der er ingen tvivl om, at det kommer til at forpligte os og holde os fast på vores patientinddragelsesstrategi. Vi har valgt at dele formandsskabet. Det kræver mod, for vi kan – og vil ikke vide, præcis, hvor det bærer hen. Og det kræver modenhed, for ikke alt, hvad patient – og pårørende repræsentanterne fortæller os er rart at høre. Man skal kunne tåle at høre sandheder uden at gå i forsvar. Det første år kommer jeg til at dele formandsskabet med patientrepræsentant Erik Schrøder, der også sidder med i vores styregruppe for Patientinddragelse. Det glæder jeg mig rigtig meget til”, siger Mette Rosendal Darmer.
 ​

FA​KTA

Formål med Finsencentrets Patient – og Pårørende Råd
Patient og Pårørende Rådet i Finsencentret skal bidrage til centrets udvikling, sådan at nye initiativer kommer til størst mulig gavn for patienter og pårørende. Udover at fungere som et høringsorgan, der giver input til udviklingsinitiativer, ledelsens prioriteringer og større forandringer kan rådet også komme med ideer til forbedringer og foreslå nye indsatsområder.

Deltagere​
Patient og Pårørende Rådet består af 12 patient - og pårørende repræsentanter, centerdirektør og centerchefsygeplejerske, en repræsentant for hver af de 3 klinikledelser samt en sekretær for rådet (p.t. projektlederen for Planetree og patientinddragelse i Finsencentret).

Formandskabet deles af centerledelsen (i 2016 centerchefsygeplejersken) og en patient/pårørende 

Redaktør