Katrin Håkansson modtager pris for kræftforskning

Hospitalsfysiker og ph.d.-studerende Katrin Håkansson modtager d. 5. april 2016 ”Ung Fysiker-prisen”, der uddeles af Dansk Selskab for Medicinsk Fysik (DSMF). Prisen er på 10.000 kr.


Katrin Håkansson arbejder i radioterapien i Finsencentret. Hun modtager prisen for sit uddannelsesprojekt inden for emnet risikotilpasset strålebehandling. Her tilpasses intensiteten af strålebehandling den forventede risiko for tilbagefald, således at højrisiko-områder af en patients tumor får mere stråling end med nuværende behandling og andre områder i samme patient får mindre.
Forhåbningen er, at sådanne strategier kan forbedre balancen mellem helbredelse og bivirkninger, men der kræves et stort arbejde for at bringe behandlingen frem til rutine.

Katrin Håkansson har været stærkt involveret i den tekniske sikring af at den nye strålebehandling gives korrekt, men hun har sidenhen også spillet en vigtig rolle i det første kliniske forsøg med metoden på Rigshospitalet (15 patienter behandlet i 2014-2015).

”Katrins arbejde er et skridt mod en kræftbehandling, der er mere skræddersyet til den enkelte patient, og dermed potentielt meget mere effektiv”, udtaler Klaus Seiersen, der er formand for DSMF.
​Prisen uddeles ved DSMF’s årlige Symposium i Nyborg, hvor landets hospitalsfysikere samles. Ved arrangementet vil Katrin Håkansson modtage prisen og derefter give et foredrag om sit forskningsprojekt.

Om prismodtageren

Katrin Håkansson er ansat i en delt ph.d. forskningsstilling og klinisk stilling på Rigshospitalet. Hun er uddannet i medicinsk fysik fra Göteborgs Universitet og har siden arbejdet på Sahlgrenska Sygehuset i Göteborg før hun kom til Rigshospitalet.​

Om Ung Fysiker-prisen

Prisen på 10.000 kr. uddeles af DSMF til en nyuddannet hospitalsfysiker på grundlag af det videnskabelige forskningsarbejde, der er udført i forbindelse med uddannelsen. Formålet med prisen er at stimulere forskning og udvikling indenfor medicinsk fysik i Danmark.​

Om Dansk Selskab for Medicinsk Fysik (DSMF)

DSMF er et videnskabeligt selskab, der varetager danske hospitalsfysikeres interesserer.
Hospitalsfysikere arbejder på afdelinger, der udfører stråleterapi, nuklearmedicinske undersøgelser og behandlinger, røntgendiagnostik eller interventionsradiologi. Her deltager de aktivt i den daglige drift og udvikling af avanceret hospitalsudstyr til billeddannelse og behandling, og er således en vigtig del af Danmarks højteknologiske sundhedssektor.
Yderligere info på DSMF.org​.
Redaktør