Sundhedsplatformen - status marts

​Frem til Go-live den 5. november vil vi skrive om udviklingen omkring sundhedsplatformen i FinsenNYT. Her og nu handler det om parathedsgrupper, uddannelsesbehov, hardware, Rover og rekruttering af superbrugere.

​Parathedsgrupper

Der er nedsat 18 parathedsgrupper på Rigshospitalet med repræsentanter fra en klinikledelse og kliniske fagpersoner fra alle relevante klinikker, samt applikationskoordinatorer og uddannelsesansvarlige fra sundhedsplatformen.
Deres opgave bliver i første omgang at afdække, hvilke ændringer i arbejdsgangene der skal gennemføres i de enkelte klinikker. I anden omgang handler det om at videreformidle og sikre implementering af disse ændringer. 

Uddannelsesbehov

Alle, der skal arbejde med sundhedsplatformen, må uddannes. I den forbindelse har alle klinikkerne vurderet medarbejdernes uddannelsesbehov, så de rigtige kurser kan blive oprettet og være klar til endelig tilmelding i juni. Uddannelsen af de enkelte medarbejdere sker efter sommerferien.

Indkøb af Hardware 

Bestillingen af hardware er i fuld gang. Grundlaget for valg af indkøbene er baseret på en gennemgang af nuværende hardware, anbefalinger fra EPIC og tilbagemeldingerne fra workshops med klinikkerne.
I Finsencentret skal der udskiftes mange skærme til 23”. Derudover vil der være behov for indkøb af hardware til behandlingsrum, stuegangsfunktionen, m.v.

Præsentation af Rover 

Når sundhedsplatformen går i luften, får plejepersonalet et nyt arbejdsredskab, en Rover til dokumentation i sengeafsnittene.
Med en Rover bliver det muligt at dokumentere forskellige oplysninger/data, mens man står hos patienten, fx medicinadministration, se prøvesvar, EWS, væskeregnskab, smertevurdering, m.m. 


Rekruttering af superbrugere

Rekruttering af superbrugere vil foregå i april til vores egen implementering. Derudover skal superbrugerne hjælpe til med Go-live først på Herlev-Gentofte i maj og derefter på Rigshospitalet i november 2016. Læs mere om superbrugerne på regi.
Redaktør