Det Nye GN – fra 3 til 2 teams i Neonatalklinikken

En kold oktober-aften sidste år var Neonatalklinikkens personale samlet til "Aftenmøde og pizza". Det blev grundlaget for "Det Nye GN"; En ny organisation og arbejdsgang, som skal styrke den højintensive funktion, det tværfaglige samarbejde og den faglige udvikling i Neonatalklinikken.

 

I 2015 havde Neonatalklinikk​en flere udfordringer der skulle løses, bl.a. påbud fra Arbejdstilsynet; sparekrav, ikke opfyldte mål, manglende tid og ressourcer til kompetenceudvikling og kompetencetab ved stor personaleomsætning.

Ved et aftenmøde lavede klinikken en brainstorm, der viste et stort ønske om at få styrket funktionen omkring de højintensi​ve børn, det tværfaglige samarbejde og den faglige udvikling – alt sammen til gavn for patienterne. Klinikrådet arbejdede videre og lavede et udkast til en ny struktur, som blev bakket op af LMU (Det lokale med-udvalg). ”Det Nye GN” var herefter i støbeskeen med opbakning fra centerledelsen i Juliane Marie Centret.

I praksis betyder det, at de tre team​s, som Neonatalklinikken lavede for 21 år siden, nu bliver til to teams; Maturteam og Præmaturteam. Med virkning fra april 2016.

Maturteam 50​21

Maturteam 5021 plejer og behandler bør​n med gestationsalder over 34 uger, herunder nyfødte børn med neurologiske og børne- og hjerte-kirurgiske sygdomme, foruden PICU-børn (Paediatric Intensive Care Unit) op til to år.Teamet varetager også behandling med hjertelungemaskine (ECMO).

Præmaturteam 50​23

Præmaturteam 5023 plejer og behandler alle bør​​​n med gestationsalder mindre end 34 uger, dvs. også intensiv behandling af de allermindste og mest umodne børn.

De to teams støder geografisk op til hinanden​​ med stuer, der kan flekses mellem de to teams. I dette fælles område er de højintensive patienter samlet. Der er oprettet en gruppe sygeplejersker med særlige kompetencer, der arbejder på tværs af begge teams, og lægerne arbejder også på tværs af teams’ene. På denne måde optimeres fleksibilitet, sparring og overblik over de mest syge børn. Arbejdsgangen understøtter også princippet om, at det er behandlerne der kommer til patienten og familien.

Alle patient-konferencer i Neonata​​lklinikken er fremover tværfaglige. Dagen starter med en fælles tværfaglig ”kick-start” på stuegangen, og den tværfaglige middagskonference giver rammerne for de etiske refleksioner, der naturligt skal indgå i arbejdet med de mest syge børn.

Sidst, men ikke​ mindst, er det med ombygningen lykkedes at forbedre modtagelsen af de ambulante patienter og besøgende, der kommer til Neonatalklinikken, i overensstemmelse med tankerne om Ventet og Velkommen.

Redaktør