Brugerpanelet vil inddrages mere i nære, lokale projekter

​Hvad kan man involvere et brugerpanel i – på det konkrete og praktiske niveau og på det mere strategiske og organisatoriske niv​eau? Og er der noget, man ikke kan inddrage et brugerpanel i?  Dette var blot nogle af de spørgsmål, der var til debat på et brugerpanelmøde i Juliane Marie Centret 10. marts 2016.

På mødet deltog ​​12 repræsentanter fra Juliane Marie Centrets Brugerpanel sammen med repræsentanter fra alle Juliane Marie Centrets klinikker, centerledelse og projektorganisation. Sygeplejedirektør Helen Bernt Andersen deltog som repræsentant fra Rigshospitalets direktion.

Efter en præsentation af de initiativer, som brugerpanelet har været involveret i i 2015, skulle deltagerne diskut​​ere ønsker og forslag til den fremtidige inddragelse af brugerpanelet i centret.

Næsten ingen grænser for inddrage​​lse

Der var blandt både sundhedsfaglige og brugerpanelet​ rørende enighed om, at der stort set ikke er noget, man ikke kan involvere et brugerpanel i – måske lige bortset fra specifikke personsager og organisationens fortrolige møder.

Inddragelse af børnene i panelet​ blev også nævnt som et tiltag.

Mere inddragelse i nære tiltag og ​​spørgsmål

Der var blandt alle de fremmødte et stort øns​​ke om at inddrage brugerpanelet i langt højere grad i lokale initiativer, spørgsmål og prioriteringer. Både optimering af ambulatoriebesøg, prioritering af besparelser, overvejelser om madordning til rask ledsager, indretningsprojekter samt forbedring af patientforløb var nogle af de emner, der blev nævnt på mødet. ”Der er ikke noget, der er for småt”, som en af brugerpaneldeltagerne sagde.  ”Gerne noget, som giver hurtige eller synlige resultater”.

Inddragelse i optimering af arb​ejdsgange

Et andet emne, der kom op i løbet af mødet var inddragelse i arbejdsgange og organisering. Der var blandt brugerpaneldeltagerne mange forskellige forslag til dette: En havde et forslag om at blive inddraget i f​​orbedring af personalets dag, andre havde forslag om inddragelse i helhedstænkning i forhold til skift fra akutte besøg til længere ophold og udskrivning samt inddragelse i optimering af forløb og overgange fra primær til sekundær sektor og kontakt til sociale myndigheder ved kronisk syge børns indlæggelse.

Inddragelse i udskrivningsfo​rløb

Inddragelse i forbedring af udskrivningsforløb stod også højt på listen over ønsker til fremtidig brugerinddragelse hos både de fre​​mmødte sundhedsfaglige og brugerpanelets repræsentanter. Både optimering af udskrivelsessamtaler, udslusningsforløbet og informationen ved denne, blev nævnt som eksempler. Også input til forbedring af dialog mellem læge og patient i ambulatorier blev nævnt som en mulighed.

Inddragelse i organisering af brugerpanel​et

Den fremtidige organisering af brugerpanelet i J​​uliane Marie Centret blev også bragt på bane under mødet i forskellige sammenhænge.

Der ser ud til at være et behov for en yderligere opdeling af panelet i mindre grupper, der kan have direkte kontakt med en afdeli​ng, og samtidig skal man som paneldeltager kunne deltage i fællesmøder og tiltag som vedrører det samlede centers strategier og prioriteringer.

Hvordan dette i praksis kan lade sig gøre, arbejder centret videre med i samarbejde med to af de​​ltagerne i brugerpanelet, der meldte sig til at hjælpe med den fremtidige organisering af brugerpanelet for Juliane Marie Centret.

Vi ser frem til dette samarbejde o​m at gøre os endnu bedre!


 


 

Centerledelsen, Mette Friis, Kurt Stig Jensen &
kommunikationsrådgiver Linda Svenstrup Munk
Redaktør