Sygeplejestuderende fra JMC i pædagogisk projekt på tværs af Rigshospitalet

​De kommende 3 ½ år, vil patienter, pårørende og personale i JMC møde sygeplejestuderende, der er del af projektet "Sammenhæng på tværs i fremtidens sygeplejerskeuddannelse". ​Projektet går på tværs af Rigshospitalet og omfatter 40 sygeplejestuderende med start den 1. september 2015. De studerende er en del af projektet gennem hele deres uddannelse. De studerende fordeles i centrene på RH, heraf 6 til JMC. 

Formålet med projektet er at styrke sammenhængen i den kliniske del af uddannelsen. Noget de studerende har efterlyst i deres evalueringer. Projektet består af 4 pædagogiske indsatser, som gennemføres i alle dele af den kliniske uddannelse, og som gennem en genkendelig struktur skal skabe en oplevelse af sammenhæng for de studerende. De pædagogiske indsatser retter sig mod, at de studerende opnår specifikke kompetencer, som illustreret nedenfor: Sundhedsfaglig supervision gennemføres ligeledes i den teoretiske del af uddannelsen.​​​Indsats 1:
Sundhedsfaglig supervision (Professionsidentitetsudvikling)

Indsats 2: Den Pædagogiske Refleksions Model / "PRM – modellen" (Klinisk beslutningstagen)

Indsats 3: Simulations- og færdighedstræning (Kliniske kompetencer)

Indsats 4: Medicinhåndteringslogbog (Medicinhåndteringskompetence)

Projektet er initieret af Klinisk Uddannelsesråd for Sygeplejersker (KURS) på Rigshospitalet og gennemføres af en projektgruppe på Rigshospitalet, bestående af kliniske undervisere og uddannelsesansvarlige fra alle sengebærende centre. Projektgruppen har etableret et samarbejde med Professionshøjskolen Metropol, samt 3 kommuner og 4 psykiatriske centre i Region Hovedstaden. De fire indsatser gennemføres med deltagelse af repræsentanter fra alle involverede uddannelsessteder.


Der er tale om et forsknings- og forandringsprojekt med en eksperimenterende tilgang. Projektet er forskningsmæssigt tilknyttet Institut for psykologi og uddannelsesforskning på RUC ved professor Bettina Dybbroe, hvor Mari Holen og Sine Lehn-Christiansen er vejledere på projektet.

 


Anette Sørensen, klinisk vejleder JMC
Projektleder for supervisi​onsindsatsen
Redaktør