Sygepleje – og sammenhæng på tværs

​Den 1. september starter et nyt stort projekt ”Sammenhæng i fremtidens sygeplejerskeuddannelse på tværs” på Rigshospitalet, hvor 40 studerende deltager. Projektet er et pædagogisk forsknings- og forandringsprojekt på tværs af primær og sekundær sektor og psykiatrien​

​Projekt "Sammenhæng på tværs i fremtidens sygeplejerskeuddannelse" er et nyt forsknings- og forandringsprojekt. En udvalgt klasse med 40 studerende fra Institut for Sygepleje på professionshøjskolen Metropol følger et sædvanligt uddannelsesforløb og deltager desuden i fire af projektets udvalgte pædagogiske indsatsområder, der skal sikre sammenhæng og genkendelighed i de kliniske moduler.

Målet er at styrke de studerendes faglige kompetencer og kliniske færdigheder samt professionsidentitet til brug i fremtidens sundhedsvæsen.

Forpligtet på fremtiden

Koordinerende klinisk uddannelsesansvarlig sygeplejerske Betina Wilhjelm, Rigshospitalet - tillige cand.mag. pæd. psyk. og projektleder, fortæller: 

- Rigshospitalet er en af landets største uddannelsesinstitutioner med mangeårige traditioner og stor erfaring i uddannelse af sygeplejerskestuderende. Det forpligter til, at vi ser både indad, ud og frem - og sammen med projektets samarbejdspartnere bidrager til nytænkning og ændret praksis på tværs for at fremtidssikre professionsuddannelsen.

- I dag har de seks sengebærende centre på Rigshospitalet hver deres eget uddannelsesprogram. I projektsammenhæng skal vi nu se uddannelsen som et sammenhængende forløb på tværs. Det er samtidig nyt og unikt, at projektet er af pædagogisk karakter. Samarbejdet med andre sektorer kan ikke undgå at sikre videndeling, give ny inspiration og generere ny viden.

Sammenhæng og stringens             

De sygeplejerskestuderendes evalueringer efterspørger i dag større sammenhæng og stringens i uddannelsen mellem de kliniske moduler og de tre sektorers metodiske og didaktiske læring. På den anden side efterspørger sundhedsvæsenet sygeplejersker med stærke faglige kompetencer og kliniske færdigheder, der imødekommer fremtidens krav til et sundhedsvæsen i konstant forandring.

- Det er med dette afsæt og en tilhørende obligatorisk gennemgang af diverse rapporter i relation til professionsuddannelsen, at det 3½-årige projekt "Sammenhæng i fremtidens sygeplejerskeuddannelse på tværs" starter 1.september 2015, siger Betina Wilhjelm.

Eksperimenterende arbejdsform

Projektet antager, at kompetencerne til at imødekomme fremtidens krav til sygeplejerskerne forudsætter sammenhængende kliniske undervisningsforløb fra modul 1-14. Underviserne vil derfor arbejde med afsæt i fire udvalgte indsatser, der skal styrke de studerendes læring og faglige udvikling.

- Vi eksperimenterer med fire komplementære og tværgående indsatser i de kliniske moduler: Sundhedsfaglig supervision, Den Pædagogiske Refleksionsmodel (PRM), Simulations- og færdighedstræning og Medicinhåndtering. Efter afsluttet modul evalueres og rapporteres i samarbejde med de sygeplejestuderende og med projektets samarbejdspartnere i henhold til projektets mål og organisering, siger Betina Wilhjelm og uddyber:

- Det handler om at turde bryde med den nuværende måde at organisere den kliniske uddannelse på for at kunne forandre og forbedre undervisningen. Kogt ind til en suppeterning forsøger vi gennem projektet på tværs af sektorer at finde nye veje og svar på spørgsmål som: Hvad er en god sygeplejerskeuddannelse, og hvad der skal til for at blive en dygtig sygeplejerske med en bred palet af faglige kompetencer og kliniske færdigheder, der matcher kravene til fremtidens sundhedsvæsen. 

​Helen Bernt Andersen, vicedirektør på Rigshospitalet og projektejer af "Sammenhæng i fremtidens sygeplejerskeuddannelse på tværs"​ siger om projektet: 

- Det er unikt, at vi nu på tværs af Rigshospitalets centre og i samarbejde med repræsentanter fra både primær sektor og psykiatrien får mulighed for at se de sygeplejestuderendes uddannelsesforløb og dermed også os selv efter i sømmene. Vi sætter som altid barren højt, for vi har ambitioner på vegne af de kommende sygeplejersker, deres faglige kompetencer, kliniske færdigheder og evne til samarbejde på tværs til gavn for patienterne i fremtidens sundhedsvæsen.

Mere info om projektet? Kontakt projektleder Betina Wilhjelm, betina.wilhjelm@regionh.dk   

Redaktør