Protein i stamceller sikrer bæredygtig blodproduktion

​En gruppe forskere ved Finsenlaboratoriet, Rigshospitalet og BRIC, Københavns Universitet har nu opdaget, hvordan et enkelt protein i vores blodceller er altafgørende for, at kroppen kan opretholde blodproduktionen livet igennem. Opdagelsen kan gøre os klogere på, hvordan man kan behandle sygdomme i vores knoglemarv og blod.

Kilden til fornyelse af blodet

Vores blod dannes i knoglemarven af såkaldte blodstamceller. Stamcellerne er kendetegnet ved både at kunne skabe andre stamceller - en proces kaldet selvfornyelse og ved at kunne udvikle nye blodceller – en proces kaldet differentiering. For at produktionen af blodet kan opretholdes, må der hele tiden være tilstrækkeligt med stamceller i knoglemarven. Forskningsgruppen som er ledet af professor Bo Porse, har opdaget, hvordan et særligt protein kaldet ERG er afgørende for at sikre den korrekte balance mellem selvfornyelse og differentiering i vores knoglemarv.

"Ved at fjerne ERG i en biologisk model, kunne vi konstatere, at, blodstamcellerne i knoglemarven mistede deres evne til at danne nye stamceller og skruede op for differentieringen til blodceller. Dermed ophørte blodproduktionen meget hurtigt, fordi der ikke var stamceller til at fortsætte produktionen," siger postdoc Matilda Rehn, som har stået i spidsen for forsøgene.
 
Forskernes forsøg viste, at proteinet virker ved at skrue op for gener som forhindrer stamcellernes differentiering, samt for gener som øger deres selvfornyelse. At opretholde et korrekt niveau af ERG er altså vigtigt, fordi det hjælper både med at kontrollere selvfornyelse og differentiering i vores knoglemarv. ​

Når balancen fo​​rstyrres ​​– sygdomme i blod og knoglemarv

Når balancen mellem selvfornyelse og differentiering i blodproduktionen forstyrres, kan der opstå forskellige sygdomme. For eksempel kan en defekt i cellernes evne til at differentiere lede til mangel på blodceller i knoglemarvssygdomme, mens forhøjet selvfornyelse kan lede til leukæmi.
 
"Vi tror at antallet af stamceller stiger når ERG er overaktivt, på grund af ERGs anti-diffentierings effekt. Da mutationer i stamceller er de mutationer som er farlige og sygdomsfremkaldende, giver for høj ERG-aktivitet og øget antal af stamceller, en forhøjet risiko for at udvikle leukæmi," udtaler Bo.
 
Man ved allerede, at ERG proteinet ofte er overaktivt i visse former for cancer, som for eksempel leukæmi. Forskerne undersøgte derfor om man kan beskytte mod leukæmi ved helt at fjerne ERG. Deres undersøgelser viste, at leukæmi udvikler sig langsommere uden ERG, men ikke helt forhindres i at opstå. Det viser altså, at ERG spiller en rolle for ubalancen i blodproduktionen som man ser ved leukæmi, men at der også skal andre ændringer til for at blodcellerne udvikler sig til kræftceller.

Resultaterne er netop offentliggjort i tidsskriftet Genes & Development.​

Kontakt

Postdoc Matilda Rehn
Telefon: +45 35456046
Email: matilda.rehn@bric.ku.dk
 
Professor Bo Porse
Mobil: +45 20436922
Email: bo.porse@finsenlab.dk
 
Kommunikationsmedarbejder Anne Rahbek-Damm
Mobil: 21 28 85 41
Email: anne.rahbek@bric.ku.dk
 
Denne forskning er støttet af Kræftens Bekæmpelse, Lundbeck Fonden og NovoNordisk Fonden​.


Redaktør