Nyt projekt: Patienter sætter forskere i gang

​Forskere fra Rigshospitalet vil ud fra samtaler med patienter, deres pårørende og specialister finde frem til nye forskningsemner indenfor hjernekræft og leukæmi. 

Patientinddragelse er øverst på dagsordenen i det danske sundhedsvæsen. Nu vil forskere også bruge patientinddragelse til at pege på emner, de bør forske i fremover.

Ph.d.-studerende Karin Piil fra Neurokirurgisk Klinik, Rigshospitalet og seniorforsker Mary Jarden fra Universitetshospitalernes Center for Sundhedsforskning, Rigshospitalet inviterer i samarbejde med Professionshøjskolen Metropol patienter med hjernekræft eller akut leukæmi og deres pårørende til at fortælle, hvilke udfordringer de oplever ved at leve med deres sygdom. 

Patienter udfordrer forskeres vanetænkning 

Ud fra patienterne og de pårørendes oplevelser og forventninger til behandlingen og hverdagen med en livstruende sygdom, vil forskerne finde frem til forskningsområder, der endnu ikke er tilstrækkelig undersøgt. 

 ”Ved at inddrage patienter, pårørende og andre med erfaring med sygdommen håber vi på, at vores forskning bliver nærværende og skaber værdi for de grupper, den handler om. Samtidig bliver vores vanetænkning som forskere udfordret, og vi får brugerperspektivet inddraget i fremtidige forskningsemner,” siger ph.d.-studerende Karin Piil fra Rigshospitalet, der forsker i livet med hjernekræft.

Udover patienter og pårørende bliver relevante patientforeninger og sundhedsfaglige specialister indenfor området også inddraget i projektet. 
Projektet er støttet af Kræftens Bekæmpelse med 742.000 kr. under forskningsprogrammet ”Patienterne sætter forskerne i gang” og kører frem til maj 2016. Håbet er, at projektet vil resultere i nye forskningsprojekter i samarbejde med internationale forskere. ​

For mere information, kontakt: 

Mary Jarden, seniorforsker, Universitetshospitalernes Center For Sundhedsforskning (UCSF), Rigshospitalet: Mary.Jarden@regionh.dk

Redaktør