Cimbi markerer 10 års frugtbar forskning

​Center for integreret molekylær billeddannelse af hjernen, Cimbi, afholder afsluttende symposium i Videnskabernes Selskab 2.-4. september. 10 års frugtbar forskning fejres og rundes officielt af, efter at bevillingen fra Lundbeckfonden nu som planlagt løber ud

​Professor Gitte Moos Knudsen fra Neurobiologisk Forskningsenhed, Rigshospitalet, er som Centerleder for Cimbi stolt af de resultater, der er opnået i løbet af de sidste 10 år. Forskningscentret har beskæftiget sig med raske menneskers forskelle i adfærd og personlighed, og hvordan hjernens struktur, funktion og neurotransmission bidrager til at forklare de forskelle. Herved har man fået indsigt i faktorer, der er bestemmende for udvikling af hjernesygdomme som f.eks. depression og hukommelsesbesvær.

Cimbi har dels udviklet nye målemetoder i form af især radiomærkede sporstoffer og nye analysemetoder af hjerneskanninger. Centret har særligt beskæftiget sig med en af hjernens vigtige signalsubstanser, serotonin, og har gennem hjerneskanninger af serotoninsystemet samt af hjernens struktur og funktion kunne påvise, hvordan dette system er ændret ved tilstande som Alzheimers sygdom, depression, Ecstacy-misbrug, overvægt og impulsiv aggression.

                             

Professor Gitte Moos Knudsen fremhæver tre eksempler på markante forskningsresultater. Cimbi har:

1) via medicinal- og radiokemisk forskning udviklet nye sporstoffer til at måle på hjernens serotoninreceptorer

2) udviklet en hjerneskanningsmetode til at bestemme hjernens serotonin-indhold

3) påvist, hvordan hjernens serotonerge transmittersystem spiller en rolle for fødeindtagelse og overvægt

Gennem afdækning af den raske hjerne har Cimbi på denne måde arbejdet med det langsigtede mål at nå forskningsresultater, der kan danne grundlag for at forebygge udviklingen af hjernesygdomme som f.eks. depression og hukommelsesbesvær.

Cimbi bidrager med værdifuld viden

Internationalt har Cimbi gjort sig bemærket. Professor Terry L. Jernigan, direktør ved UCSD Center for Human Development, University of California, har fulgt Cimbis forskning tæt de sidste 10 år. Hun fremhæver især følgende:

- Det har længe været et mysterium, hvorfor vi mennesker reagerer forskelligt følelsesmæssigt på de ting, der foregår omkring os. Cimbis forskning har bidraget med vigtig indsigt i de bagvedliggende biologiske forskelle i hjernens neurale kredsløb.

Resultaterne er fremkommet i et samarbejde, der ud over Neurobiologisk Forskningsenhed og PET & Cyklotronenheden på Rigshospitalet omfatter tværvidenskabelige forskere fra Københavns Universitet, Danmarks Tekniske Universitet og MR-afdelingen på Hvidovre Hospital.

Fremadrettet bliver en del af Cimbis forskning ført videre i det nye Center for Experimental Medicine Neuropharmacology, også kaldet NeuroPharm, hvortil bl.a. InnovationsFonden har bevilget 15,6 mio. kr. Læs mere om NeuroPharm

Redaktør