Debatindlæg om brugerinddragelse fra Hjertemedicinsk Klinik i Frederiksborg Amts Avis

Klinikledelsen i Hjertemedicinsk Klinik bidrager til debatten om patientinddragelse med deres indlæg i Frederiksborg Amts Avis. Indlægget er bragt fredag d. 18. september 2015.​

Læs hele debatindlægget fra Frederiksborg Amts Avis 18. september 2015 herunder:

Patienten skal i fokus

​Af Søren Boesgaard, klinikchef og Mette Darmer, oversygeplejerske, Rigshospitalets Hjertemedicinske Klinik.

På Rigshospitalets Hjertecenter ønsker vi ikke kun at være et af de bedste læge- og sygeplejefaglige behandlingssteder i verden. Vi har også en ambition om at være et af de mest patientfokuserede hjertecentre i verden, hvor tilfredsheden med hele behandlingsforløbet er høj. Derfor har vi sammen med Rigshospitalets interne udviklingsafdeling og konsulentfirmaet Implement i det seneste halve år gennemført en systematisk undersøgelse af 228 indlagte hjertepatienters holdning til behandlingsforløbet.

I stedet for blot at spørge til patienternes tilfredshed, som man plejer at gøre, er vi gået skridtet videre og også spurgt til, hvilke områder patienten selv anser for de vigtigste i det samlede behandlingsforløb samt bedt dem om at prioritere mellem områder​ne. På den måde har vi fået et materiale, som vi kan anvende ledelsesmæssigt til at øge patienternes tilfredshed på præcis de områder, som de selv anser som de vigtigste. 

Meget høj tilfredshed
Undersøgelsen, som blevet afsluttet for nylig, viser, at der er en meget høj tilfredshed blandt patienterne på de områder som er vigtigst for dem. Blandt andet er der høj tilfredshed med udsagnet om: ”Jeg får den bedste behandling af et fagligt dygtigt personale”. Det er vi naturligvis glade for, men fra patienternes side er dette blot et berettiget basiskrav, som forventes opfyldt. Undersøgelsen viser nemlig, at patienterne har en forventning om, at vi er fagligt dygtige.

En høj tilfredshed med behandlingsforløbet handler rigtig meget om det, der omslutter vores faglighed, f.eks. at patienten bliver set som menneske, at patienten får god information og ikke skal vente. Hvis vi skal forbedre os, skal vi analysere de områder, hvor der er lidt tilfredshed og som samtidig vurderes som vigtige af patienterne. Det er her indsatsen for forbedringer skal lægges, hvis vi reelt skal opleves som et patientfokuseret center.

Resultatet af undersøgelsen viser, at der især er udfordringer omkring det sammenhængende patientforløb i sundhedsvæsenet. Det er især udsagnet ”Der er overensstemmelse mellem de informationer, jeg får på afdelingen og de informationer, jeg får før og efter mit forløb f.eks. hos egen læge eller lokalt hospital”, som har lavere tilfredshed og har en høj betydning hos patienterne. Det er ikke et område, som vi på Rigshospitalet ikke alene kan løse, men derimod må gøre noget ved i et samarbejde med de lokale sygehuse og de praktiserende læger.

Der er imidlertid andre områder, hvor vi på Rigshospitalets Hjertecenter alene er ansvarlige for at øge patienternes tilfredshed med det samlede behandlingsforløb. 

Lavere tilfredshed
I en ekstra undersøgelse gennemført af Implement, hvor 66 patienter har deltaget, er der en lavere tilfredshed med udsagnet ”Jeg får hjælp til at lære at leve med min sygdom allerede under min indlæggelse”, mens det vurderes som et vigtigt område for patienten. 

Det er således et område, hvor vi skal ideudvikle og ændre vores koncept således, at patienterne oplever sig bedre hjulpet. En af de måder, vi vil prøve at arbejde med de områder, der er vigtigst for patienterne, er ved at udarbejde en række konkrete patientløfter på baggrund af materialet fra Implement. Det gør det muligt for os at måle på vores indsats, ændre indsatsen og måle igen. Indsatsen skal selvfølgelig udvikles i samarbejde med nogle af vores patienter, fordi de jo er de eneste rigtige eksperter på det at være patient.

Med projektet er vi begyndt på et pionerarbejde, der dels handler om, at vi på Hjertecentret skal levere på de områder, som patienterne – og ikke medarbejderne – prioriterer. Det kan vi kun, hvis vi samarbejder og inddrager patienter helt systematisk i vores udvikling af Hjertecentret. Og det er nyt fors os, da vi plejer at have meget fokus mod kvaliteten af vores faglighed, mod effektivitet, ventelister og økonomi. 

Den systematiske inddragelse kræver åbenhed og refleksion hos os alle, der så gerne vil gøre en forskel for patienterne. Vi er overbevist om, at vi med patientinddragelsen har taget et stort skridt fremad på vores rejse henimod at være et af de mest patientfokuserede hjertecentre i verden.
Redaktør