Rigshospitalet afprøver hjemmebehandling til gravide og børn

​I et nyt projekt på Rigshospitalets Juliane Marie Centret vil man i den kommende tid afprøve, om hjemmebehandling er et realistisk og brugbart alternativt til behandling af både børn og gravide kvinder i forskellige sammenhænge.​

Formålet med projektet er, at teste om hjemmebehandling og hjemmemonitorering af børn og gravide, er realistiske alternativer til dele af den behandling, vi kender på hospitalet i dag.

Det er et krav i projektet, at kvaliteten i plejen og behandlingen kan fastholdes.

En anden del af projektet omhandler selve opgaveløsningen i hjemmet. I projektet vil Rigshospitalet nemlig også teste, om opgaveløsningen i hjemmet helt eller delvist kan varetages i samarbejde med en privat leverandør.

I det nye projekt på Rigshospitalet er det særligt behandling med penicillin (antibiotika) via drop (intravenøst), måling af blodtryk, blodprøver mv. som vil være i fokus mht. behandling i hjemmet.

For de gravide er der tale om at undersøge, om kvinderne kan få målt CTG derhjemme, og om de kan blive i hjemmet, når overvågningen og kontakten til hospitalet primært består i at få målt temperatur, blodsukker, blodtryk, samt få reguleret den medicin, man får. I projektet ønsker man også at undersøge, om det er muligt at give hjemmebehandling til kvinder, der har brug for hjælp til at lære at amme og brug for psykosocial støtte.

Intentionen er, at tilbyde patienterne det bedst tænkelige patientforløb på den mindst indgribende måde. Heri ligger, at såfremt patienterne vurderes til at være egnede til at modtage behandling i hjemmet, så skal de have denne mulighed.

Projektet vil blive yderligere konkretiseret i efteråret 2015, og testperioden forventes at starte i januar 2016.

Projektet tager bl.a. afsæt i erfaringer fra udlandet vedr. hjemmebehandling af børn med kræft, som beskrevet i ph.d.-projektet "Hospital-Based Home Care for Children with Cancer" af Helena Hansson, som viste, at hjemmebesøg kan erstatte ambulant besøg eller indlæggelse uden at sikkerheden for patienten forringes, hvis de rigtige kompetencer er til stede.

Forskningen viser, at:
  • Udgiftsniveauet er tilsvarende eller reduceret udgiftsniveau – tilsvarende som ved ambulant besøg, reduceret sammenlignet med indlæggelse​
  • Hjemmebehandling skaber høj tilfredshed hos børn og familier.
Projektet, som er støttet af Markedsmodningsfonden, er forankret i Juliane Marie Centrets BørneUngeKlinik og Obstetrisk Klinik og ledes af klinisk sygeplejespecialist og forsker Helena Hansson, udviklingsjordemoder Anne Barfoed, chefkonsulent Malene Mols og udviklingschef Peter Aagaard og centerchefsygeplejerske Mette Friis.​​​


Redaktør