Professor Anders Juul modtager fornem europæisk forskerpris

​Professor Anders Juul fra Rigshospitalet og EDMaRC modtager 2. oktober den prestigefyldte ESPE Research Award til den årlige ESPE konference i Barcelona

​Prisen er en international anerkendelse af professor Anders Juuls banebrydende forskning i hormoner og hormonforstyrrende stoffers betydning for børns vækst og pubertet og de tiltagende reproduktionsproblemer hos unge mænd. En omfattende forskningsindsats, der senest har resulteret i oprettelsen af EDMaRC. Et internationalt forsknings og uddannelsescenter, der samler forskere og forskning i hormonforstyrrende stoffer fra hele verden.

Det er første gang en dansk forsker tildeles den fornemme pris, som uddeles til den årlig konference om pædiatrisk endokrinologi afholdt af ESPE (European Society for Paediatric Endocrinology) 2-5. oktober 2015 i Barcelona.

                                                        

Professor Anders Juul er klinikchef på Rigshospitalets Klinik for Vækst og Reproduktion og leder af EDMaRC. Han har gennem etableringen af EDMaRC skabt grobund for at forskning i eksempelvis pigers tidlige pubertet, mandlig infertilitet og den høje forekomst af testikelkræft løftes op på et højt internationalt niveau.

 

MD, Professor, Jean-Pierre Bourguignon, University of Liège, Belgien siger, "Anders Juul fortjener denne pris. Han har hævet niveauet for forskning i hormonforstyrrende stoffer, der er et komplekst forskningsområde, og hans indsats er til gavn for folkesundheden. Det er ikke tilfældigt, at sådan en bedrift foregår i Danmark, med de aktiviteter der er på Rigshospitalets Klinik for Vækst og Reproduktion og med den nye lancering af EDMaRC.  Det internationale forskningscenter EDMaRC er et afgørende initiativ og danner spydspids for den forskning, der foregår på området både i Danmark og i udlandet.

…………………………………………………………………………………
Om EDMaRC     

EDMaRC har domicil på Rigshospitalets Klinik for Vækst og Reproduktion og er ledet af professor Anders Juul fra Rigshospitalet og professor Jorma Toppari fra University of Turku, Finland. EDMaRC står i spidsen for international forskning i de hormonforstyrrelser, der potentielt set kan blive et stort samfundsproblem. Centrets forskere står også for undervisningen på stedet, hvor der uddannes ph.d.-studerende fra både Danmark og udlandet. EDMaRC skal imødekomme EU's og WHO's ønske om, at forskning i hormonforstyrrelser styrkes og internationaliseres. Centret finansieres af finansloven 2015-2018.​

Om Klinik for Vækst og Reproduktion

Klinik for Vækst og Reproduktion er en del af Juliane Marie Centret på Rigshospitalet. Klinikken tager sig af patienter fra hele landet med vækstproblemer, pubertetsforstyrrelser, mandlig infertilitet og sjældne hormonsygdomme. Klinikken arbejder tæt sammen med forskere fra Danmark og andre lande om forskningsprojekter, der har direkte sammenhæng til de sygdomme og tilstande, der behandles i afdelingens ambulatorium. Klinik for Vækst og Reproduktion blev i 2010 og igen i 2014 udnævnt til Centre of Global Excellence i Sundhed i Region Hovedstaden. I begrundelsen for udnævnelsen lød det, at klinikken er internationalt førende og et forbilledligt eksempel på translationelt arbejde, hvor der bygges bro mellem grundforskning og patientbehandling på internationalt niveau.

Om ESPE Research Award

ESPERE Research Award gives for at anerkende enestående forskningsresultater inden for enten basal endokrinologisk forskning eller klinisk pædiatrisk forskning. Prisen uddeles af ESPE (European Society for Peadiatric Endocrinology) ved deres årlige konference 2-5. oktober. 2015 i Barcelona.

Læs mere om prisen og se de tidligere prismodtagere på https://www.eurospe.org/awards/awards_researchaward.html

 

For yderligere oplysninger kontakt venligst

Professor Anders Juul på tlf. 26 28 68 34 eller EDMaRC Koordinator Dina Muscat Meng på tlf.: 35 45 18 65 eller email: dina.muscat.meng@regionh.dk

Redaktør