Ingen hjerteopererede smittet med sjælden bakterie

På Rigshospitalet har en gennemgang af ca. 14.000 journaler vist, at ingen patienter er smittede under deres hjerteoperation. Baggrunden er, at Statens Serum Institut (SSI) i juli 2015 rettede henvendelse til Rigshospitalet og de øvrige højt specialiserede hospitaler i Danmark omkring en mulig risiko for smitte med en sjælden bakterie i forbindelse med hjerteoperation.  Mistanken om smitterisiko er rejst bl.a. på baggrund af tilfælde i Schweiz og berører hospitaler både i Danmark og i udlandet. 

Mistanken om smitterisiko er rejst bl.a. på baggrund af tilfælde i Schweiz og berører også højt specialiserede danske og europæiske hospitaler. 
Smittekilden, der er i søgelyset, er såkaldte heater-cooler units, som bruges i forbindelse med hjerteoperation. En heater-cooler er en maskine, der bl.a. sørger for, at patienten er nedkølet under åben hjertekirurgi. Patienten kommer ikke i direkte kontakt med udstyret under operationen. Mistanken går på, at en særlige bakterie kan spredes fra udstyret via små vanddråber, der kommer ind i operationsfeltet. 

Den bakterie, det drejer sig om, er Mycobacterium chimaera. Bakterien er langsomt voksende, og på europæisk plan er det opgjort, at 22 personer har været smittet med Mycobacterium chimaera efter åben hjertekirurgi siden 2011. Infektioner med Mycobacterium chimaera kan behandles med antibiotika. Atypiske mykobakterier findes mange steder i naturen, fx også i vand, så smitten kan overføres på mange forskellige måder. Infektioner er dog forholdsvis sjældne.

Som konsekvens af mistanken har Rigshospitalet siden henvendelsen fra SSI gennemgået journaler for alle patienter, opereret gennem de seneste 10 år – ca.14.000 - og har ikke fundet patienter, inficeret med Mycobacterium chimaera. 

-Vores gennemgang af journaler betyder, at der ikke er mistanke om, at der skulle være patienter der er smittet med Mycobacterium chimaera som følge af hjerteoperation på Rigshospitalet. Jeg vil gerne understrege, at risikoen for smitte er meget lav, og at vores patienter ikke har grund til at være bekymrede, siger Hasse Møller-Sørensen, klinikchef i Thoraxanæstesiologisk Klinik.  

- Vi har hele tiden fulgt producentens og Infektionhygiejnisk Enheds anvisninger for kontrol og desinfektion af udstyret. Nu har det eksisterende udstyr gennemgået en ekstra grundig desinfektion, men vi vil – ud fra et forsigtighedsprincip – i den kommende tid udskifte det med helt nyt udstyr, slutter Hasse Møller-Sørensen. 

De eksisterende heater-coolers er desinficeret, men er besværlige at rengøre og vil derfor blive udskiftet med udstyr, der hygiejnemæssigt er bedre at holde. Rigshospitalet følger SSIs anbefalinger på området og har haft et godt samarbejde med SSI og øvrige hospitaler i Danmark om opklaring af problemstillingen.  

Redaktør