Legater til forskning inden for stråleterapi og hjernekræft

​Marianne Aznar, lektor, ph.d. og Ulrik Lassen, overlæge, professor, ph.d. fra Onkologisk Klnik har hver modtaget 100.000 kr fra Eva og Henry Frænkels Mindefond.​

Marianne Aznars legatet skal anvendes til forskning i optimering af strålebehandling for at mindske stråleudløste hjertekarsygdomme hos yngre patienter med bryst- eller lymfekræft med forventet lang overlevelse.
 
Ulrik Lassens forskning handler om hjernekræft (glioblastom). ”Dette projektet vil undersøge tumorvæv fra patienter med hjernetumorer henvist til operation på Rigshospitalet, for at afdække den enkelte tumors genetiske profil. På baggrund af dette vil vi, om muligt, henvise patienterne til forsøg med nye stoffer, der passer med patientens tumorprofil. Herudover vil informationen blive brugt til at finde gener af betydning for den behandling, der i dag gives som standard for ondartede hjernetumorer” fortæller Ulrik Lassen.

Redaktør