JMC del af et stort internationalt forskningsprojekt om lunge-sygdom hos børn i udlandet

Fra oktober 2015 deltager BørneUngeKlinikken ​i et s​​tort EU-finansieret projekt kaldet FRESH AIR.

​Det overordnede mål med projektet er at forbedre sundhedstilstandene for personer, som er i risiko for at lide af lungesygdom i lav- og middelindkomstlande samt i andre ressourcesvage områder. Den del af projektet, som BørneUngeKlinikken​ skal stå for, er en børnedel med fokus på børn under 5 år i Uganda, Vietnam, Kirgisistan og Grækenland.
Når børn i disse lande hoster meget og går til den praktiserende læge med disse symptomer, bliver de ofte uden yderligere diagnosticering behandlet med medicin for lungebetændelse - uanset om symptomerne er tegn på astma eller lungebetændelse.​ Dette betyder i praksis, at mange af børne­ne bliver fejldiagnosticeret med bakteriel lungebetændelse i stedet for astma, hvilket kan føre til, at astmaen ikke behandles, og at børnene får unødvendig behandling med antibiotika, så de måske udvikler antibiotikaresistens.

​Det nye projekt skal undersøge, om det er muligt at ændre på denne praksis enten ved at ændre på den nuværende diagnosticeringspraksis hos de praktiserende læger eller ved at ændre retningslinjerne for behandlingen, så børnene får den rette medicin med det samme eller evt. får begge typer medicin i stedet for kun den ene - og måske forkerte.


​​
Projektet ledes af post.doc. Jesper Kjærgaard fra BørneUngeKlinikken i samarbejde med overlæge Anja Poulsen og professor Freddy Krarup fra BørneUngeKlinikkens Netværk for Global Sundhed i samarbejde med to praktiserende læger fra Institut for Folkesundhed.  Studiet, som kommer til at foregå i tæt samarbejde med lokale læger, forankres lokalt i de medvirkende lande ved, at der er udpeget en country-lead for hvert land, der sikrer forankringen af projektet i det pågældende land. 

Projektet er et implementeringsstudie, der skal undersøge nye retningslinjer for diagnosticering og medicinering i primærsektoren lav- og middelindkomstlande samt andre ressourcesvage områder. Projektet indeholder både et observationsstudie af den nuværende praksis hos de praktiserende læger i disse lande, en kvalitativ undersøgelse af forældrenes oplevelser med diagnosticering og behandling samt et randomiseret studie, der skal undersøge effekten af to forskellige typer af behandling.  

- Studiets fokus på interventioner, der umiddelbart kan implementeres, har et stort potentiale for at forbedre børnesundheden" forklarer forskningsleder Jesper Kjærgaard.​
Redaktør