Patient og pårørende inddrages i stuegangen

​​Den Involverende Stuegang er en stuegangsform, som er udviklet i Apopleksienheden på Neurologisk Klinik, Rigshospitalet, for at involvere og medinddrage patienter og pårørende i udredning og beslutningsprocesser under indlæggelsen.
​I den ny stuegangsform dropper man helt de tværfaglige formøder samt mål- og plan-møderne. I stedet drøfter man det hele sammen med patient og pårørende. Patient og pårørende bidrager og interagerer med de professionelles argumenter og baggrunde for beslutninger og indgår dermed ligeværdigt i beslutningsprocesserne. Endvidere er patienten selv involveret i hvilke mål, der skal prioriteres. I praksis er Den Involverende Stuegang planlagt på faste tidspunkter i patientforløbet, så pårørende har mulighed for at deltage. Der er afsat en halv time, og man forbereder sig monofagligt uden tværfaglige formøder. 


Redaktør