​​

Input fra JMC’s brugerpanel er med til at forbedre stuegang

​I februar 2015 satte BørneUngeKlinikken fokus på at optimere stuegangen i klinikken. Medlemmer af Juliane Marie Centrets brugerpanel, der har haft børn indlagt i klinikken, bidrog med input til 9 spørgsmål om stuegang i klinikken. Svarene fra brugerpanelet har sammen med en række andre analyser nu ført til ændringer i stuegangen i klinikken.

Brugerpanelets tilbagemeldinger var, at forældrene oplevede stuegangen meget forskelligt; den var ofte forhastet, forvirret og uklar, samt med en del ventetid. Samtidig understregede forældrene, at de havde været meget tilfredse med den faglige behandling, de havde modtaget, og at personalet er sødt og hjælpsomt, men også ofte stresset.

​Observationer af den nuværende stuegang viste også et fragmenteret billede, med mange afbrydelser og ventetid og en ikke optimal struktureret arbejdsgang. Det blev synligt, at den enkelte medarbejder gør sit yderste for at levere en god stuegang til familierne, men rammerne er ikke optimale. Både læger og sygeplejersker havde et ret entydigt ønske om mere struktur på hverdagen og bedre arbejdsredskaber.

Alle interview og observationer er analyseret og munder nu ud i en række ændringer af stuegangen, der gerne skulle forbedre ovenstående problemstillinger. Den nye struktur bliver pilottestet i september/oktober 2015 i afsnit 5062 i BørneUngeKlinikken. Den nye stuegang er ændret på flere forskellige punkter i forhold til den tidligere form:

Planen for at forbedre stuegangen indeholder både tiltag, der skal sikre bedre planlægning, sikre, at de nødvendige data/prøvesvar og vitale værdier er til stede samt sikre, at behandlingsplaner bliver kommunikeret enslydende til patienter og pårørende. Samtidig skal den nye struktur sikre gennemsigtighed i forløbet for alle involverede.

Fast tidspunkt og ca. 30 min til h​ele stuegangen

En af de væsentlige ændringer er, at stuegangen foregår på et fast tidspunkt, således at familien på stue 4 f.eks. ved, at der er stuegang i dag kl. ca. 10, og at der er afsat ca. 30 minutter. De 30 minutter omfatter forberedelse, selve stuegangen hos patienten samt dokumentation. Den fastsatte tidsramme er selvfølgelig primært en rettesnor. Den faglige behandling og pleje kommer altid først.

Efter b​ehov

Hvor ofte patienterne skal have gået stuegang vil ligeledes blive formaliseret, således at det bliver patientens tilstand, familiernes behov og behandlingsplanen der afgør, hvorvidt der er behov for stuegang den pågældende dag. Forventningen er, at både forældre og personale derved vil opleve at få nogle mere fokuserede stuegange og spare tid på unødvendige stuegange (ex. stuegange hvor der ikke er nye informationer).

Læger og sygeplejersker vil som udgangspunkt​ gå stuegang sammen, for derved at sikre en mere entydig kommunikation til familierne. De vil kunne have pc’er med ind på stuen under stuegangen, således at de har adgang til patientens data under stuegangen og mulighed for at dokumentere det, der kan dokumenteres, på stuen. Forventningen er, at muligheden for at dokumentere på stuen også giver mulighed for en bedre kommunikation med familien om både behandlingsplanen, udskrivningsdatoen og de spørgsmål, familien evt. har til forløbet og dagen.

Der vil løbende blive fulgt op på implementeringen og resultaterne af de nye arbejdsprocesser på afsnittets nye driftsmålstavle, hvor ledelse og medarbejdere mødes ugentligt til tavlemøde.  Når projektet har kørt en periode i afsnit 5062 vil det blive evalueret, og de arbejdsprocesser og tiltag, der har vist sig at fungere og evt. optimere stuegangen,​ vil blive implementeret i de øvrige sengeafsnit i BørneUngeKlinikken i løbet af efteråret/vinter 2015.
Redaktør