’De 4 obligatoriske’ til at undgå at holde børn fast mod deres vilje

​Et nyt initiativ skal sikre, at børn ikke fastholdes mod deres vilje i forbindelse med procedurer, som kan være smerte- eller angstfremkaldende. ”De 4 obligatoriske”, som tiltaget hedder, er initieret af to enheder i Juliane Marie Centret og skal nu udbredes på hele Rigshospitalet.

​At få taget en blodprøve, fjernet et plaster eller lagt et kateter er for de fleste voksne en ganske harmløs procedure. Men for et lille barn, der ikke forstår, hvad disse procedurer egentlig går ud på, kan det være en både smertefuld og angstfremkaldende oplevelse. Og desværre oplever en del børn, at både forældre og hospitalspersonale holder dem fast, så procedurerne kan overstås hurtigst muligt. Men talrige undersøgelser viser, at netop denne metode, som betegnes ’ufrivillig fastholdelse’, kan give barnet problemer langt op i voksenlivet.

​De 4 obligato​​ris​ke

Derfor lancerer Videnscenter for Børnesmerter sammen med Anæstesi- og Operationsklinikken i Juliane Marie Centret et nyt tiltag, kaldet ’De 4 obligatoriske’. De skal bruges, når børn eller unge skal igennem smertefulde eller angstfremkaldende procedurer på Rigshospitalet. Målet med tiltaget er, at ingen børn oplever at blive holdt ufrivilligt fast ved stik-procedurer, dog undtaget hvis der er tale om meget akutte procedurer, der ikke kan udsættes pga. livsfare.

- Vi ved, at vi kan gøre rigtig meget for, at dæmpe børns angst eller smerte i forbindelse med nogle af de procedurer, som børn skal igennem i forbindelse med indlæggelse eller ambulante besøg. Værktøjet og evidensen er der, og mange bruger det allerede, så nu handler det om at få det udbredt til hele hospitalet, fortæller Gitte Aagaard, der er børnesmertesygeplejerske i Videnscenter for Børnesmerter under Anæstesi- og Operationsklinikken i Juliane Marie Centret.
- I virkeligheden handler det om at bruge nogle ret nemme metoder. Det handler fx om afledning ved hjælp af sæbebobler eller en magisk handske, som er en imaginær handske, man giver barnet på dér, hvor det skal stikkes, og som kan nedsætte barnets oplevelse af smerte.​ Til gengæld kræver det en fælles indsats at lave den kulturændring, der skal til, hvis vi skal nå målet, siger Gitte Aagaard.

Målet om at undgå ufrivillig fastholdelse af børn på Rigshospitalet, blev skudt i gang med et ”Gå-hjem-​møde”, for alle der arbejder med børn på Rigshospitalet. Den videre udbredelse af initiativet kommer til at foregå gennem en styregruppe med sygeplejedirektør Helen Bernt Andersen som formand.
Alle centre og afdelinger på Rigshospitalet, der arbejder med børn og unge vil blive involveret og få indflydelse på processen og implementeringen, som koordineres via styregruppen.
Redaktør