Brugertest af sengestuer og ambulatorier i mock-up

​Hvordan skal fremtidens patientstuer indrettes og designes? Skal de være L-formede eller firkantede? Og hvor skal vasken, senge og toilettet placeres, fo​r at der også er plads til en seng til pårørende, et sted at sidde og samtidig plads nok til at læger og sygeplejersker kan komme rundt? I både akutte og mindre akutte situationer?​

Disse spørgsmål og mange andre er i løbet af september måned blevet testet i syv forskellige mock-ups i Juliane Marie Centret, som et led i arbejdet med at teste, hvordan fremtidens sengestuer og ambulatorier skal indrettes og designes, hvis de skal fungere optimalt for både patienter og personale.

En mock-up er en metode til brugertest og brugerinddragelse inden for byggeri og design. I en mock-up laver man en 1:1 model af et rum eller et sted, som giver mulighed for, at man i fuld skala kan afprøve og teste f.eks. en patientstue, fordi man i løbet af testen kan flytte rundt på både vægge, inventar, senge, personale og patienter uden at være hæmmet af, hvordan det ser ud i dag.

I praksis foregik testene i JMC på den måde, at deltagerne gennemspillede en række scenarier med kendte patientsituationer ud fra foruddefinerede roller og deres kendskab til et typisk forløb på sengetuen, fødestuen eller i ambulatoriet som enten jordemoder, læge, sygeplejerske, patient eller pårørende. Endvidere deltog fagpersoner med forstand på medicinsk teknologi.

Under testen diskuterede deltagerne, om der var plads nok, og om inventaret og rummet fungerede i praksis. Der var mulighed for at flytte rundt på vægge og indretning undervejs. Enkelte havde tegninger med fra steder fra nybyggede hospitaler i udlandet. Disse blev også testet for samlet at kunne vurdere fordele og ulemper ved de forskellige modeller.

En 1:1 model af et rum giver en helt unik mulighed for at inddrage brugerne i beslutninger vedrørende design, indretning og funktionalitet og få testet de løsningsmodeller, som på papiret anses som de bedste. 
 


Juliane Marie Centret har i den forløbne måned gennemført mock-up's af både sengestuer til børn og voksne, intensive stuer til neonatalbørn (NICU-stue) og andre børn (PICU) samt en fødestue og ambulatorierum til både børn og voksne. Både læger, sygeplejersker, jordemødre, medico-kyndige og andre faggrupper har været repræsenteret i testene. Det hele er foregået i et testrum i kælderen på Rigshospitalet.

Konklusionerne på de syv mock-ups har været meget forskellige, og det viser netop behovet for brugerinddragelse og test, fortæller projektleder Anne-Mette Termansen. Nogle stuer viste sig at være uhensigtsmæssige i akutte situationer og andre skal tilbage på tegnebrættet med nye input, for derefter at blive afprøvet igen.

En af deltagerne fra mock-up af en børnestue, sygeplejerske Lotte Herlin fra Børnekirurgisk Klinik,​ fortæller: "Jeg havde næsten lyst til at gå rundt med en måle-pind, for jeg kunne ikke forstå, at det var det samme rum med det samme areal. Men vi fandt på den måde det rigtige, og det tror jeg ikke vi havde gjort, hvis vi havde siddet og kigget på plantegninger", forklarer hun.​

Lotte Herlin forklarer også, hvorfor en af sengestuerne ikke fungerede i praksis: "Der var for meget spildplads, og det tror jeg først vi kunne se, da vi gik i gang, for den så ellers ud til at kunne give lidt mere privatliv, men det gav for meget spildplads", fortæller Lotte Herlin.

"Det var rigtig godt at være sammen tværfagligt, og godt at der også var nogle fra medico, der kunne fortælle noget om kommende medico-tekniske løsninger", forklarer hun.

Projektgruppen bag testene arbejder videre med alle input og tegninger, som vil blive afprøvet igen af både personale og patienter, som er næste skridt i afprøvningen.
Redaktør