Unge patienter med til at ansætte personale på Rigshospitalet

​Ungdomsmedicinsk Videncenter (UMV) arbejder aktivt med involvering af de unge på baggrund af internationale retningslinier for det ungevenlige sundhedsvæsen. Et af de nye tiltag er, at unge patienter fra centrets Ungepanel er med i ansættelser af nye medarbejdere.


 

- For at øge de unges indflydelse nedsatte vi to udvalg i forbindelse med nylig ansættelse af en akademisk medarbejder finasieret af Egmont Fonden​, fortæller afdelingslæge Kirsten Boisen fra UMV. 

- Det ene udvalg bestod af UMV-teamet, det andet af fem unge i alderen 15-25 år. Ansøgerne mødte således til to samtaler, forklarer Kirsten Boisen, Ungdomsmedicinsk Videnscenter.

​Inden samtalerne forberedte UMV og de unge rammerne ved et fælles møde. 

- Vi besluttede bl.a., at ansøger først mødte til samtale med de unge, forklarer Kirsten Boisen. Derefter gennemførte UMV-teamet en traditionel ansættelsessamtale. Det var på forhånd besluttet, at ved evt. uenighed, ville UMV-teamet træffe den endelige beslutning.

De unge planlagde nogle overordnede spørgsmål og en opgave, hvor ansøgerne skulle rangere 6 udsagn om, hvad der er vigtigt for unge på hospital. Opgaven havde ikke en facitliste, men blev brugt som diskussionsoplæg. 

Seks ansøgere blev kaldt til samtale, og vi besluttede, at de to udvalg først mødtes efter samtalerne, forklarer leder af UMV, Charlotte Blix, som er meget begejstret for modellen. De unge udpegede en tovholder, som ledte samtalen, men alle deltog aktivt med spørgsmål. 

- Alle ansøgere refererede positivt til mødet med de unge under samtalen med UMV, fortæller Charlotte Blix.

Efter samtalerne mødtes de to udvalg og diskuterede kandidaternes ansøgninger og samtalerne. De unge lagde ud med deres vurderinger. I den endelige votering var der stor enighed om, hvilke kandidater der var stærkest. 

- Processen kræver en gruppe unge med indsigt i arbejdsfeltet og forholdene for unge patienter, som rækker ud over deres egne personlige erfaringer, konstaterer Charlotte Blix, og de unge levede fuldt op til dette. 

- De bidrog med vigtige overvejelser om kandidaterne og kvalificerede processen markant, fortæller Charlotte Blix.

- Det var vildt – men slet ikke overraskende – at opleve, hvor engagerede og professionelt de unge tog opgaven, fortæller Kirsten Boisen. 

​- Jeg havde måske forestillet mig, at samtalen med de unge ville være mere ’ungdommelig’, men det var tydeligt, at de gik til opgaven med kæmpe engagement, og at de strukturerede samtalerne top-professionelt - og ret traditionelt, fortæller læge Kirsten Boisen.  Vi var helt enige i vurderingen af kandidaterne, forklarer hun, men selvfølgeligt med forskellige udgangspunkter.

- Det er skønt, at de unge har været med til at ansætte vores nye kollega – at han er ’blåstemplet’ af unge, når han skal ud og møde unge patienter på Rigshospitalet, fortæller Kirsten Boisen.
 
De unges udsagn, som ansøger skulle rangere, var bygget op over følgende:

  • Have én at betro sig til
  • Følge behandlingen
  • Fokusere på muligheder – også på hospitalet
  • Have kontakt med andre syge
  • Have kontakt til - og besøg af - familie og venner
  • Blive set både med og uden sygdommen.

 

Redaktør