Simulation - in situ eller off site?

​Ny forskning fra Juliane Marie Centret (JMC) viser, at træning in situ og off site fungerer lige godt, vurderet på individ- og teamniveau, men in situ simulation gav i projektet større læring på organisationsniveau.

Simulation som træningsmetode har vundet indpas mange steder i sundhedssektoren. Men vi ved fortsat begrænset om, hvad der skaber størst læring.

​​​Et spørgsmål har været, om simulation i et træningsrum (off site simulation) eller simulation på det rigtige sted som fx fødestuen eller operationsstuen (in situ simulation) skaber størst læring.

Mange publikationer har argumenteret for in situ simulation, men der har aldrig været gennemført lodtræningsstudier (randomisering) for at afdække, hvad stedet for simulation betyder for læring, motivation og andre aspekter.

I et nyligt afsluttet og publiceret forskningsprojekt fra JMC dokumenterer forskere, at der ikke er forskel i udbyttet af træningen in situ og off site, når træningen og udbyttet blev vurderet på individ- og teamniveau.​

Til gengæld gav in situ simulation større læring på organisationsniveau med flere forbedringsforslag til fx praktiske ændringer, ændringer i arbejdsgange og guidelines.

Forskerne konkluderer derfor, at det sted vi gennemfører simulation er underordnet, og vi kan sagtens træne i et træningsrum, men indimellem bør man gennemføre in situ simulation for at "få ryddet op" og få bidrag til organisationsændringer og forbedringer.

Projektet er bl.a. støttet af Regionernes udviklings- og forskningspulje, Laerdal Foundation for Acute Medicine og Aase og Ejnar Danielsen Foundation. Formålet var at optimere fødendes akutte forløb ved at bedre tværfaglig og tværspeciale indsats i akutte situationer.

I projektet deltog 100 medarbejdere fra både Obstetrisk Klinik og Anæstesi- og Operationsklinikken i JMC, som øvede sig i at håndtere akutte hændelser på fødegangen som fx akutte kejsersnit, blødning efter fødsel og svangerskabsforgiftning. Disse hændelser er potentielt set livstruende, kræver en tværfaglig indsats og kan være sjældne og derfor svære at lære ved almindeligt arbejde.

Simulationsbaseret uddannelse, dvs. anvendelse af scenarier og dukker ved teamtræning, er derfor en oplagt måde at træne på uden risiko for patienterne.

Deltagerne blev ved lodtrækning (randomisering) planlagt til at deltage i simulation med fødefantomer og scenarier i to forskellige omgivelser. En gruppe på den rigtige fødestue og operationsstue (in situ). Den anden gruppe i særligt indrettede træningsrum der skulle ligne en fødestue og en operationsstue (off site). Simulationen blev gennemført på 10 hele træningsdage fordelt over 3 måneder. Efter afsluttet træning blev der gennemført fokusgruppeinterview med en række deltagere.

Projektet er netop publiceret i to publikationer i BMJ Open og fik prisen "The AMEE Research Paper Award" for "Excellence in Medical Education Research" ved en præsentation ved AMEE (Association of Medical Education in Europe) september 2015 i Glasgow. 

Læs mere om projektet på www.rigshospitalet.dk/simulation-jmc

​ 

Jette Led Sørensen
Uddannelsesansvarlig overlæge JMC​

Redaktør