Rigshospitalet skal behandle fertilitetspatienter fra Norge

​En ny samarbejdsaftale mellem Region Hovedstaden og Helseregion Syd i Norge betyder, at Fertilitetsklinikken i Juliane Marie Centret fremover skal stå for den højt specialiserede fertilitetsbehandling af de norske HIV- og hepatitis-positive patienter i Helseregion Syd, der ønsker at få børn.

​En nylig indgået aftale mellem Region H og Helseregion Syd i Norge skal sikre et tæt samarbejde mellem Rigshospitalet i København og Rikshospitalet i Oslo om fertilitetsbehandling af de norske HIV- og hepatitis-positive patienter, som ønsker at få børn i Helseregion Syd. 

Aftalen betyder, at de norske patienter kan indlede deres behandling med hormonstimulation på Rikshospitalet i Oslo og så komme til Rigshospitalet i København for at få foretaget den højt sp​ecialiserede del af behandlingen, dvs. ægudtagningen, befrugtningen og oplægning af det befrugtede æg. Patienterne vil skulle opholde sig 2-3 dage i København for at få denne del af behandlingen. 

Rigshospitalet forventer, at skulle behandle omkring 50 norske patienter årligt fra Norge. Fertilitetsklinikken har udført denne type af behandlinger for danske patienter siden 2007, og afdelingen råder over et specialdesignet laboratorie samt udstyr til at varetage disse behandlinger.

Det særlige ved HIV- og hepatitis-positive patienter er, at man gennem fertilitetsbehandling og reagensglasbefrugtning kan tilbyde en ”risikoreducerende” behandling hvorved man nedsætter risikoen for, at de smitter deres partner med HIV eller hepatitis.

Desuden kan par med fertilitetsproblemer hvor den ene eller begge er positive for HIV eller hepatitis-virus nu få børn.
Kvinder, der har HIV, kan undgå at smitte deres partner, fordi befrugtningen sker i laboratoriet frem for ved ubeskyttet samleje, hvor der er risiko for smitte. Mænd med HIV kan undgå at smitte deres partner ved, at Fertilitetsklinikken kan adskille sædceller fra sædplasma og teste sædcellerne for tilstedeværelse af HIV før kvinden insemineres.

Vi glæder os til samarbejdet med Helseregion Syd i Norge, fortæller klinikchef for Fertilitetsklinikken, Søren Ziebe, der vurderer, at det vil betyde ca. 50 ekstra patienter om året ud over de ca. 50 patienter af denne type, der i forvejen tager i mod behandlingstilbuddet i Danmark. 

Vi fordobler dermed vores volumen og øger vores ekspertise og rutine på området, fortæller Søren Ziebe, der glæder sig over, at Fertilitetsklinikkens ekspertise nu kommer flere europæiske patienter til gode.

Behandlingstilbuddet starter fra og med november 2015.​

Redaktør