Ny professor stiller skarpt på bloddonorers helbred

​Overlæge Henrik Ullum, Klinisk Immunologisk Afdeling på Rigshospitalet, skal have særligt fokus på bloddonation og bloddonorsundhed i nyt professorat ved Københavns Universitet.

 

 

 
Hvad betyder det for helbreddet at være bloddonor? Hvordan kan prøver fra bloddonorer være med til at skabe ny viden om forebyggelse af sygdomme? Det er to af de spørgsmål, overlæge, ph.d. Henrik Ullum har fokus på i sin forskning. Han har taget initiativ til Det Danske Bloddonorstudie, der følger næsten 100.000 bloddonerer og har fokus på at undersøge hvorfor bloddonorer er sundere end gennemsnittet, og dermed få ny viden om både forebyggelse og tidlige sygdomsmarkører. 

 
Den nye professor er også chef for Region Hovedstadens Biobank, som primært er realiseret på hans initiativ. Her samler man restblodprøver fra de blodprøver, der tages i forbindelse med diagnostik. Biobanken rummer cirka 250.000 prøver og får cirka 70.000 nye prøver årligt. 

 
- De mange blodprøver gør det muligt at undersøge genetiske variationer hos store grupper patienter og se, hvilken betydning variationerne har for deres sygdom. Den viden, vi får, kan være nøglen til udvikling af personlig medicin, dvs. behandling, der målrettes patientens individuelle behov ved at være tilpasset patientens genetiske arvemasse., fortæller Henrik Ullum. 
Ved siden af sit virke som forsker og leder er Henrik Ullum for nyligt blevet valgt som formand for de  lægevidenskabelige selskaber, der repræsenterer i alt 119 videnskabelige selskaber.
 
Der er tiltrædelsesforelæsning for den nye professor fredag den 27. november.
Redaktør