Hjertelæge dømt for bedrageri mod Rigshospitalet

​Der er i dag, den 27. november 2015, afsagt dom i retssagen mod Peer Grande. Baggrunden for retssagen er en politianmeldelse fra Rigshospitalet om misbrug af eksterne forskningsmidler

Københavns Byret har i dag idømt overlæge Peer Grande halvandet års fængsel for misbrug af forskningsmidler. Dommen gøres betinget med vilkår om ulønnet samfundstjeneste i 250 timer. Han skal betale sagens omkostninger og 2.265.682 kr. til Rigshospitalet. Han fratages retten til foreløbig at forvalte offentlige midler.

- På Rigshospitalet tager vi rettens afgørelse til efterretning, siger hospitalsdirektør Per Christiansen. 

Rigshospitalet bad i december 2013 på baggrund af sin egen undersøgelse af administrationen af eksterne forskningsmidler Københavns Politi om at vurdere en eventuel strafferetlig forfølgning af Peer Grande. Det er nu sket.

-
Jeg finder rettens afgørelse tilfredsstillende, men det er samtidig en sag, som Rigshospitalet gerne ville have været foruden. Der har i de seneste par år været lagt et stort arbejde i at gennemgå dokumentation og i at styrke administration og kontrol af eksterne forskningsmidler. Vi har fået en bedre styring med eksterne forskningsmidler, og nu ser vi fremad, siger Per Christiansen, hospitalsdirektør på Rigshospitalet.

S
agens parter har 14 dage til at vurdere, om de vil anke dommen til Landsretten.

I to andre sager har anklagemyndigheden besluttet at opgive tiltalen, da den har vurderet, at der ikke kan opnås fældende dom, i den ene af sagerne blandt andet fordi nogle af forholdene er blevet forældet. Anklagemyndigheden har ikke taget stilling til, om de forældede forhold kunne have ført til dom.

I det samlede strafferetlige sagskompleks er yderligere én sag under efterforskning, og én sag vil komme for retten først i 2016.  

Efter afslutning af straffesagen, hvor der i dag er faldet dom, tages der stilling til
det ansættelsesmæssige grundlag efter en høringsprocedure. Dette sker efter reglerne herom.​

Se sagen i korte træk

Redaktør