Hver anden med hiv-smitte overses på hospitaler

​Ny undersøgelse viser, at mange europæiske hospitaler ikke tilbyder rutinemæssige hiv-test til patienter, der kunne være i en risiko for at have hiv. Især i Nordeuropa kunne mange udiagnosticerede HIV-patienter opdages, hvis test var mere udbredte i sundhedssystemet.​
​Når en patient er i kontakt med et hospital for en sygdom, der kan være tegn på en hiv-infektion, er det langt fra altid de får tilbudt en hiv-test. Når først tilbuddet bliver givet, er det ellers næsten alle, som siger ja tak. Det viser den hidtil største undersøgelse på området, som netop er offentliggjort i det ansete videnskabelige tidsskrift PlosOne. 

- Hospitalerne kunne have opsporet næsten dobbelt så mange patienter, hvis alle fulgte de europæiske retningslinjer for hvilke patienter, der skal tilbydes en hiv test. Det er meget beklageligt. Når de smittede opdages sent, har de væsentligt flere komplikationer som følge af deres sygdom, de har udsigt  til et kortere liv og der er større risiko for, at de har smittet andre. Derfor er det vigtigt at opspore så mange som muligt tidligere i deres sygdomsforløb, fortæller professor, dr.med. Jens Lundgren fra Infektionsmedicinsk afdeling på Rigshospitalet og Københavns Universitet. 
De samfundsøkonomiske udgifter er også større, når smitten opdages sent i forløbet. 

Eksperter vurderer, at i alt 2,5 mio. mennesker i Europa lever med HIV – heraf er hver tredje ikke klar over, at de har sygdommen. Den nye undersøgelse gennemgik godt 7.000 patienter, der kom i kontakt med sundhedssystemet med seks forskellige sygdomme, som har vist sig at være en indikator for hiv-infektion: tuberkulose, hepatitis, visse kræftformer samt svamp i spiserøret. Samlet set fik knap tre ud af fire tilbudt en hiv-test. 

Nordeuropa tester færrest  

I alt 23 hospitalsenheder fra hele Europa deltog i undersøgelsen. Resultatet viser, at tilbuddet om hiv-test er meget ujævnt fordelt. I Østeuropa blev 99% af de relevante patienter testet mod kun 44% i Nordeuropa. Det er især patienter med svamp i spiserøret samt lymfekræftsygdommen Non-Hodgkins lymfom, der ikke får tilbudt en hiv-test. 

- Disse sygdomme behandles på afdelinger, der ikke er vant til at behandle patienter med hiv. Testraten er højere for patienter med tuberkulose og hepatitis, som ofte bliver behandlet i afdelinger, der også behandler HIV-patienter. Det tyder på, at sundhedspersonalet  særligt i Nordeuropa har en barriere for at tænke på hiv og tilbyde en test, siger Jens Lundgren. 
Når patienter får tilbud om test, takker 99% ja. 

- Vi kan se, at der er meget høje testrater for hiv blandt gravide, hvor det tilbydes rutinemæssigt. Det er et vigtigt tilbud, der også forebygger hiv hos nyfødte, selv om vi finder meget få gravide med hiv. Hvis vi kan gøre en test til en fast del af forløbet for de væsentlige sygdomme, der kan indikere hiv, vil vi opspore langt flere patienter i den tidlige fase, understreger Jens Lundgren. 

Testuge for hiv og hepatitis fra 20. november

Den 20. – 27. november har borgere i hele Europa ekstra god mulighed for selv at få foretaget en hiv-test: Her afvikler initiativet ’HIV in Europe’ for tredje gang ”European testing week”, hvor en lang række centre, hospitalsafdelinger og andre sundhedstilbud gør en ekstra indsats for at tilbyde gratis hiv-test. Formålet er at øge opmærksomheden om hiv og hepatitis samt de fordele, der er ved at blive testet og komme i behandling tidligt. 
Redaktør