Ny forskergruppe i Finsenlaboratoriet

​Joachim Weischenfeldt sluttede sig 1. september til Finsenlaboratoriet, hvor han skal lede en forskningsgruppe, der skal afdække årsagen til og effekten af genomiske rearrangementer inden for kræft

Weischenfeldt-gruppens hovedfokus er kræftforskning, hvor de ønsker at afdække årsagen til og effekten af genomiske rearrangementer, såsom deletioner og translokationer.

"Vi ved, at øget genomisk ustabilitet som regel er associeret med en dårlig prognose for kræftpatienterne, men konsekvenserne af de fleste rearrangementer er ukendte, og vores kendskab til mekanismerne bag deres tilblivelse er fortsat meget begrænset – det gælder især de rearrangementer, der opstår uden for de 2% af genomet, der koder for proteiner, " fortæller Joachim Weischenfeldt

"I vores gruppe kobler vi whole-genome high-throughput sequencing af tumormateriale med kliniske data og information om genomets struktur, integreret ved hjælp af computeralgoritmer, til at identificere genetikken bag og karakterisere effekten af genomiske ændringer. Dette kobler vi med afgørende validering i modelsystemer i laboratoriet," fortsætter han. Weischenfeldt-gruppen  benytter både et stort pan-cancer dataset samt specifik analyse af kræftformer såsom prostata-, lunge- og hjernekræft i samarbejde med klinikere.

Potenitale for præcisionsmedicin

Analyse af punktmutationer og større rearrangementer kan bruges til at inddele patienter og give afgørende indsigt i årsagerne til og rækkefølgen af disse ændringer. Ved hjælp af sekventering og computer analyser kan de også adskille de første klonale ændringer, med potentiale for tidlig diagnostik, fra de senere opstående subklonale  genomiske ændringer.

"Der er også et stort potentiale i præcisionsmedicin, hvor vi kan benytte vores metoder til at karakterisere konsekvensen af genomiske rearrangementer og punktmutationer til at forudsige mulige drug targets," siger Joachim "Det har i mit tidlige arbejde vist sig, at dette har et stort potentiale, og vi vil derfor gerne raffinere metoden yderligere og stille den til rådighed, i samarbejde med klinikken."

Stort gevinst for Finsenlaboratoriet​​​

"På Finsenlaboratoriet ser vi os selv som brobyggere mellem den basale forskning på universiteterne og den kliniske forskning på hospitalerne. For effektivt at kunne bekæmpe sygdomme såsom kræft mener vi, at det er nødvendigt med en detaljeret forståelse af de underliggende molekylære mekanismer således, at rationelle terapier med tiden kan udvikles og implementeres," fortæller Finsenlaboratoriets leder Bo Porse. "Weischenfeldt-gruppens forskning passer som fod i hose ind i denne strategi. Joachims detaljerede analyser af kræftcellernes komplicerede genetik udgør et stort løft for Finsenlaboratoriet og har allerede kastet flere samarbejdsprojekter af sig internt. Han vil forventeligt også kunne bidrage i andre samarbejdsrelationer inden for centret, på hospitalet og nationalt, og vi ser det som en stor gevinst, at vi har kunnet hive ham tilbage til Danmark."​​Redaktør