Farvel til stuegang

​Daglig stuegang ved sengekanten er afløst af planlagte konsultationer omkring et rundt bord på Hæmatologisk Klinik. Opgøret med traditionerne giver mere diskretion, ligeværdighed og tid til bedre kvalitet

Klinikchef Lars Kjeldsen og sygeplejersker Sara Frausig holder konsultation.
Konsultation for indlagte patienter på Hæmatologisk Klinik foregår ved et lille bord, hvor alle kan se de nyeste data på skærmen. Her deltager klinikchef Lars Kjeldsen og sygeplejersker Sara Frausig i en konsultation. Foto: Ty Stage
Patient, læge og sygeplejerske sidder ned omkring det samme bord, når der skal samles op og justeres på behandlingen på afsnit 5052 og 4054 i Hæmatologisk Klinik. I juni sagde klinikken farvel til den traditionelle daglige stuegang på tosengsstuerne. I stedet blev to mindre rum tømt og indrettet til konsultationslokaler med et lille mødebord, arbejdsstationer og en fladskærm, så alle kan se de nyeste data sammen.

"Vi har fået en langt mere ligeværdig dialog, end da vi stod og så ned på patienterne i sengene. Vi mærker også, at alle er forberedte, når de kommer ind, hvor det tidligere kunne være en overraskelse for patienten, præcis hvornår vi kom," siger overlæge Peter Kampmann. Tilbagemeldingerne fra patienterne er klart positive, fortæller konstitueret afdelingssygeplejerske Anne Dünweber.

"Alene signalværdien i at blive hentet og komme ind i et andet rum har enorm betydning for patientens oplevelse af, at det er dem, det handler om," siger hun.

Konsultationen afsluttes med en aftale om, hvornår næste konsultation skal foregå. Patienternes blodprøver og andre relevante værdier bliver set af en læge hver dag, og hvis der er behov, bliver konsultationen rykket frem.

Afsæt i arbejdspres og patientens ønsker​

Arbejdet med at ændre arbejdsgang tog fat, da både medarbejdere og patienter efterlyste forandringer.

"Før brugte vi rigtig meget tid på at gå stuegang hos alle. Nogle patienterne ventede rigtig længe, før det blev deres tur, og det hændte jævnligt, at patienter blev udskrevet med kort varsel sidst på dagen. Det gav en dårlig oplevelse for dem og virkede stressende på personalet. Vi bad vores brugerpanel komme med input, og vi har brugt patienternes udsagn fra planlægning til udrulning og evaluering," siger Peter Kampmann.

Et vigtigt mål med klinikkens arbejde med ny stuegang var at styrke patienternes mulighed for at være herre over deres egen tid og oplevelse af, at beslutninger tages i fællesskab. En projektgruppe med medarbejdere fra de tre afdelinger i Hæmatologisk Klinik udarbejdede selve forslaget til ny stuegang og var med til at sikre en bred forankring af forandringerne. Input fra afdelingens patienter blev brugt både i planlægningen, udrulning og den efterfølgende evaluering. Metoden er en del af arbejdet med Planetree-modellen for patientinvolvering og forbedring, som hele Finsencentret har arbejdet med de seneste år.


Redaktør