Færre nye infektioner med VRE

De seneste tre års vækst i antallet af patienter med den multiresistente bakterie VRE ser nu ud til at være bremset.

Indsatsen for at bremse spredningen af multiresistente bakterier på hospitalet lader nu til at bære frugt: Kurven over VRE-tilfælde er ved at finde et nyt, lavt leje efter tre års kraftig vækst. Det viser helt nye tal fra regionens mikrobiologiske databaser.

- Fra maj og frem har vi haft 5-12 nye tilfælde om måneden, efter vi i flere perioder var helt oppe på 15-20 pr. måned. Det er meget glædeligt, at udviklingen nu ser ud til at vende, siger Bettina Lundgren, formand for hygiejnekomiteen og centerdirektør i Diagnostisk Center. 

VRE-bakterien er ufarlig for raske, men kan være livsfarlig for svækkede patienter. Bakterien stammer fra tarmen og trives særlig godt i miljøer, hvor der er et højt antibiotikaforbrug. Indtil 2012 så man meget få tilfælde på hospitalerne, men de seneste år har bakterien spredt sig på hospitaler i hele landet. Alle patienter med VRE skal isoleres. 

Brug for opmærksomhed

Bettina Lundgren vurderer, at den positive udvikling hænger sammen med flere forskellige tiltag: 

- Vi har fået lettere ved at se i journalen, om en patient er testet VRE-positiv, så vedkommende kan isoleres fra start. Vi har også forenklet reglerne for smitteisolation og gjort en ekstra indsats for at formidle, hvordan forskellige typer af isolation håndteres, fortæller hun.

Der er dog ingen grund til at tro, at VRE vil holde op med at være et problem de kommende år:

- Der kommer løbende patienter ind, som har VRE med fra rejser eller fra andre hospitaler. Det kan vi ikke undgå, og dermed risikerer vi nye udbrud. Men ved at fastholde fokus på korrekt håndtering af de smittede og god hygiejne generelt ser det ud til, at vi kan nå langt med at begrænse spredningen, siger Bettina Lundgren.

Redaktør