Hæderspris til Professor Bent Ottesen

​Professor Bent Ottesen fra Rigshospitalet modtager tirsdag den 3. november 2015 William Nielsen Fondens Hædersgave. 

Prisen er en anerkendelse af professor Bent Ottesens mangeårige forskning og hans indsats som centerdirektør for Rigshospitalets Juliane Marie Center. 
I begrundelsen for valget af Bent Ottesen som modtager af årets pris fremhæver William Nielsen Fonden professor Bent Ottesens store indsats i administration og organisation i hans tid som centerdirektør for Juliane Marie Centret på Rigshospitalet samt hans mangeårige internationale forskning og undervisning. På såvel det præ- som postgraduate niveau. Hans fokus har i alle årene været at sikre en integration af patientbehandling, forskning og uddannelse. 
Bent Ottesen har forsket i både grundvidenskab, kliniske problemstillinger og medicinsk pædagogik. Han har gennem sin forskning været med til at sætte nye standarder for medicinsk pædagogik og undervisning af læger i operationsteknik ved hjælp af simulatorer. 

Bent Ottesen er ene- eller medforfatter til 252 publikationer samt 20 oversigtarbejder, hertil kommer lærebøger, editors og letters. Han har holdt mere end 200 foredrag/posters. Bent Ottesen er vejleder ved 36 ph.d.-afhandlinger, 4 disputatser, og han har vejledt 8 skolarstipendiater. 

Bent Ottesen var direktør for Juliane Marie Centret på Rigshospitalet i årene 2002-2014 og er i dag ansat som projektdirektør samme sted. Han har fungeret som formand for Retslægerådet siden 2009 og har tidligere været medlem af bestyrelsen i en række faglige selskaber, bl.a. Københavns Medicinske Selskab. 

Han har for tidligere modtaget en række priser for sin forskning og undervisning, bl.a. den meget prestigefyldte pris August Krogh Prisen 2009. 
Prisen overrækkes ved en ceremoni på Hotel Postgården i Sorø tirsdag den 3. november 2015 kl. 16.30. 

Redaktør