Animate Pain – en ny app, der kan hjælpe børn med at udtrykke smerter

​Videnscenter for Børnesmerter er i samarbejde med Aalborg Universitet ved at udvikle en app: ”Animate Pain”, der skal hjælpe børn med at udtrykke smerter mere nuanceret.​

​​Smerter er et hyppigt og belastende symptom for børn og unge. Forskning viser, at for unge med kræft i alderen 10-18 år er smerte det værste symptom ved deres sygdom.

Ubehandlede smerter kan medføre angst for efterfølgende behandling og kan have negative langsigtede psykologiske konsekvenser. Patienterne får det bedre, når de føler, at nogen forstår deres smerte, og det kræver, at de kan udtrykke den, så forældre og sundhedspersonale kan forstå smerten og derved finde den rette behandling.

I et nyt projekt skal Videnscenter for Børnesmerter i Anæstesi- og Operationsklinikken i Juliane Marie Centret i samarbejde med Institut for Medicin og Sundhedsteknologi på Ålborg Universitet udvikle en app til børn, der skal hjælpe børnene med at udtrykke deres smerter digitalt.

Målet med app’en "Animate Pain" er, at det skal blive muligt for børn og unge at gøre en ellers usynlig og abstrakt oplevelse, som smerte er, forståelig for andre.

Børn og unge er i forvejen særdeles fortrolige med tablets og iPads, og dette vil app’en tage udgangspunkt i. 

Der findes flere validerede smertemålings­instrumenter til børn i forskellige aldre, men de formidler som regel kun intensiteten af barnets smerte. Karakteren af smerten kan imidlertid hjælpe med at skelne mellem om smerter er af nociceptiv, inflammatorisk, funktionel eller neuropatisk oprindelse eller en kombination heraf.

Yngre børn mangler ofte ordforråd til at beskrive karakteren af smerten; om den f.eks. er brændende, stikkende eller jagende.

Netop karakteren af smerter kan være afgørende for valg af behandling, og derfor er visualisering af karakteren af smerten en essentiel del af den nye app. Visualisering af de forskellige smertekarakterer kan hjælpe barnets forståelse og gøre deres rapportering af symptomer mere detaljeret og præcis. 

App’en Animate Pain vil samtidig skabe en visuel dokumentation, der kan opdateres løbende i takt med udvikling af sygdommen og behandlingsresultater. Således vil app’en kunne medvirke til at dokumentere om behandlingsstrategien virker. 

Det er målet, at Animate Pain vil kunne:

  • Hjælpe barnet med at kommunikere dets smerte og spore fremskridt i retning af helbredelse
  • Hjælpe klinikeren med at diagnosticere, behandle, monitorere og justere behandling der sikrer helbredelse
  • Hjælpe forskere med at tilvejebringe ny evidens og viden, der kan forbedre diagnostik og behandling.
 
Videnscenter for Børnesmerter ser frem til samarbejdet med projektleder Shellie Boudreau fra Ålborg Universitet om udvikling af appen. Projektet er støttet af TrygFonden.

 
​Børnesmertenheden
Anæstesi- og Operationsklinikken, JMC
Redaktør