Ventet og velkommen

Projektet giver god mening og er på rette kurs - men det er ikke i hus endnu. Vi arbejder vider med fokus på information om ventetider og faste holdepunkter for indlagte patienter.​
​Af Projektleder på Planetree Katrina Pitt Winther​

Styregruppen for Planetree og patientpanelet for Ventet og Velkommen har i januar gjort status over indsatsområdet. Konklusionen var at Projektet giver rigtig god mening og er på rette kurs – men det er ikke i hus endnu. Sådan ser planerne for det videre arbejde ud.

Information om ventetid - er kommet for at blive 

I alle Finsencentrets ambulatorier har implementeringsagenterne arbejdet på at sikre, at vores patienter ALTID får besked om eventuel ventetid. Alle læger i afdelingen skal registrer ’K’ i OPUS, hver gang de tager en ny patient ind. Månedlige audits viser, at flere steder bruges ’K’ nu helt konsekvent. Vi gennemfører samtidigt månedlig spørgeskemaundersøgelser for at måle, om patienterne får besked om ventetiden. Det går støt og roligt den rigtige vej. To afdelinger har konsekvent været helt i front: Hæmatologisk Enhed 1 og Onkologisk Team 2. Stort tillykke med indsatsen! 

Sekretærerne i alle modtagelser har fået undervisning i, hvordan man kan bruge kravletekster på Info-TV til at informere om ventetid ved mere generelle forsinkelser (fx de dage, vi venter på blodprøvesvar eller kemoterapi). Nu får de kampagnemateriale, der kan hjælpe til at minde om at fastholde fokus i dagligdagen. Vi måler på indsatsen, indtil mindst 80% af patienterne vedvarende oplever at få besked om ventetid.

Faste holdepunkter for indlagte patienter – nu vil vi også måle på dét indsatsområde 

For de indlagte patienter har det stor betydning at vide, hvornår der er stuegang, hvad der skal ske med dem, og hvornår, de kan holde fri. Patientbogen skal være en støtte og opfordring til at følge med og stille spørgsmål til personalet. Vores evaluering viser, at bogen ikke benyttes af særligt mange patienter, og at den ikke kan stå alene. Patienterne har behov for faste holdepunkter – men ude i hver enkelt afdeling skal I arbejde videre med det, der giver mest mening for jeres patienter. 

I månedlige målinger stiller vi fra maj spørgsmål til patienterne omkring deres oplevelse. Det vil være spørgsmål som: ’Ved du hvad der skal ske for dig i dag’? og ’Kender du planen for din indlæggelse’? Spørgsmålene til målingerne bliver formuleret og valideret sammen med Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse. Målingerne skal hjælpe implementeringsagenterne mad at blive klogere på, hvor de skal sætte ind. Målingerne bliver også en hjælp til at følge, hvordan det går med indsatserne.

Vi skal holde målet for øje

I arbejdet med Ventet og Velkommen har vi haft stor gavn af et dedikeret patientpanel. På evalueringsmødet pointerede patienterne, at vi med indsatserne hele tiden skal holde målet for øje. Patientbogen er fx ikke et mål – men et redskab, der skal understøtte samarbejdet med sundhedspersonalet – og hjælpe pårørende mere på banen: ”Det handler ikke om dokumentation, men om kommunikation”, som en patient sagde. 

Redaktør