Stort fremskridt i behandlingen af patienter med hjerteklapsygdom

​Ny dansk forskning viser, at behandling af forsnævret hjerteklap gennem lysken er lige så effektiv for alle patienter, som åben hjerteoperation. Behandling gennem lysken medfører også færre alvorlige komplikationer for patienter med hjerteklapsygdom​.

Artikel fra nyhedsbrevet På Vej nr. 5, 2015

 

Den nye behandling TAVI (Transcatheter Aortic Valve Implantation), hvor en kunstig hjerteklap føres via et rør gennem lysken hos patienten med forsnævring i hjerteklappen, er lige så effektiv som standardindgrebet, hvor patientens brystkasse åbnes under fuld narkose, hjertet standses og kobles til en hjertelunge-maskine, hvorefter den syge hjerteklap fjernes og en kunstig hjerteklap syes ind. Samtidig giver den nye behandling TAVI færre, alvorlige komplikationer.

Det viser nyt dansk studie, støttet af Hjerteforeningen, hvor de to behandlinger af hjerteklapforsnævring (aortaklap stenose) sammenlignes. Studiet er netop præsenteret af danske hjertelæger på den amerikanske hjertekongres American College of Cardiology i USA.

Et reelt behandlingsalternativ

- Indgrebet TAVI er så skånsomt, at det i visse tilfælde kan foregå i lokal bedøvelse, mens patienten er helt vågen. De nye resultater viser, at behandling gennem lysken er lige så effektiv som ved åben hjertekirurgi. Det betyder, at patienterne nu får et reelt behandlingsalternativ. Det siger overlæge, dr. med. Lars Søndergaard, Hjertemedicinsk Klinik, Rigshospitalet, som er en af forskerne bag undersøgelsen.

I alt 280 patienter på Rigshospitalet, Odense Universitetshospital samt Sahlgrenska Universitetshospital i Gøteborg i Sverige har deltaget i undersøgelsen Nordic Aortic Valve Intervention (NOTION). Alle patienterne i undersøgelsen havde svær hjerteklapforsnævring (aortaklap stenose), var 70 år eller ældre og havde ikke anden alvorlig hjertesygdom. Halvdelen af patienterne blev behandlet med TAVI, mens den anden halvdel blev behandlet med åben hjertekirurgi. Patienterne i undersøgelsen bliver fulgt i fem år - og er foreløbigt fulgt i 1 år.

Effektiv - og bedre overlevelse

Det nye studie viser, at TAVI-behandlingen er lige så effektiv og sikker, som åben hjertekirurgi er for de yngre patienter. Et år efter TAVI indgrebet havde patienterne lidt færre komplikationer i forhold til patienterne, der havde fået foretaget åben hjertekirurgi. Patienter, der havde fået foretaget standardindgrebet, havde oftere blødning, akut hjertesvigt, akut nyresvigt, forstyrrelser af hjerterytmen og var indlagt længere tid efter operationen. Lidt flere af patienterne,der var behandlet med TAVI, fik behov for en pacemaker.

Indtil for få år siden var den eneste effektive behandling mod hjerteklapforsnævring den åbne hjerteoperation, hvor brystkassen åbnes, den syge hjerteklap fjernes, og en kunstig hjerteklap syes ind. Her er det nødvendigt, at patienten er i fuld narkose.

Behandling med perspektiver

- Studiet viser, at TAVI på kort sigt er en lige så god behandling som standard hjerteklapoperation for alle patienter. Tidligere har man kun tilbudt den til patienter, som ikke var egnede til standard hjerteklapoperation. På sigt kan man håbe, at den skånsomme behandling bliver standard til alle hjerteklappatienter, fordi indgrebet er mere skånsomt. Og patienterne kommer sig hurtigere efter dette indgreb. Det siger forskningschef, overlæge, professor Gunnar Gislason fra Hjerteforeningen, som har støttet NOTION undersøgelsen.

Hjerteklapforsnævring er den hyppigste hjerteklapsygdom i Danmark.Mellem to og syv procent af voksne over 65 har sygdommen i svær grad - ikke alle har fået stillet en diagnose. Hvert år bliver omkring 2.000 danske hjertepatienter opereret for hjerteklapsygdom. I Danmark lever ca.15.000 med en hjerteklapdiagnose.

LW​


 

Redaktør