​​

Sexologisk rådgivning i Gynækologisk Klinik

​Gynækologisk Klinik tilbyder nu sexologisk rådgivning til patienter, der er tilknyttet gynækologisk ambulatorium, akutmodtagelsen (AMA) eller er indlagt i sengeafsnittene 5031 og 5032. 

Patienterne kan få sexologisk rådgivning, hvis de, i forbindelse med gynækologisk lidelse eller operation i underlivet, har behov for samtale om, hvilke konsekvenser deres diagnose har for deres seksuelle sundhed og mangler støtte og vejledning til at håndtere disse. De er velkomne både alene og med deres partner.

​Sa
mtalerne vil foregå i Gynækologisk ambulatorium 4004, og samtalerne vil vare ca. 50 min.

Baggrunden for initiativet er, at klinikken oplever en stigende efterspørgsel fra patienter om råd og vejledning inden for sexologiske problemstillinger relateret til deres gynækologiske diagnose. Det er klinikkens mål at efterkomme dette behov med tilbuddet om sexologisk rådgivning.

Sygeplejerske fra 5031 Ditte Maria Bjerno Nielsen, som er under uddannelse til sexologisk rådgiver fra Dansk Forening for Klinisk Sexologi, vil varetage samtalerne.


Redaktør