Sådan ser Neurocentret ud efter fusionen

​Neurocentret bliver efter fusionen mellem Rigshospitalet og Glostrup Hospital et af de største centre på det nye Rigshospitalet med dobbelt så mange ansatte. Funktionerne fra de to matrikler bliver samlet i 7 klinikker. 

Den nuværende centerstruktur på Rigshospitalet bliver overført til det nye fusionerede Rigshospitalet. Det vil sige, at afdelinger og klinikker fra de to hospitaler bliver samlet organisatorisk og administrativt under de eksisterende 8 centre. For Neurocentret betyder det, at centret vil blive fordoblet i størrelse. Fra omkring 633 fuldtidsstillinger til 1308 fuldtidsstillinger.

Neurocentret vil i fremtiden komme til at bestå af 7 klinikker: 
  • Klinisk Neurofysiologisk Klinik
  • Klinik for Højt Specialiseret Neurorehabilitering/Traumatisk Hjerneskade
  • Klinik for Rygmarvsskader
  • Neuroanæstesiologisk Klinik
  • Neurokirurgisk Klinik
  • Neurologisk Klinik
  • Krisepsykologisk Enhed
Derudover overføres den Regionale Hjemmerespiratorordning, som hidtil har været organiseret i Økonomi- og Planlægningsafdelingen på Glostrup Hospital.​

Klinikledelserne bliver udpeget i løbet af marts og meldes ud den 27. marts, hvorefter de tiltræder den 1. april. ​

Administrationen samles og slankes

Den centrale administration på Rigshospitalet bliver samlet i fem stabe. Det regionale sparekrav medfører, at i alt 54 stillinger i centrale og decentrale stabe skal spares væk inden udgangen af 2017, hvilket svarer til 20-25 % af de nuværende administrative stillinger. De 14 af stillingerne findes i de decentrale funktioner i centerstabene. ​
Redaktør