Nyt projekt i JMC: Tidlig opsporing af fødselsdepression hos vordende mødre og fædre

​Flere danske og internationale undersøgelser viser, at det er muligt at opdage fødselsdepressioner hos kvinder og mænd allerede under graviditeten. Dette gør det muligt gennem behandling at forebygge eller mindske belastninger for spædbarnsfamilier og dermed også at forebygge de udviklingsmæssigt skadelige konsekvenser, som en forælders fødselsdepression kan have for barnet.

​I et nyt projekt sætter Klinik for Psykologi, Pædagogik og Socialrådgivning fokus på opsporing af mødre og fædres mulige fødselsdepression i forbindelse med graviditetsundersøgelser hos praktiserende læge ved hjælp af screeningsskemaet 'Reaktioner på at vente barn/blive forældre'. Skemaet er udviklet i Klinik for Psykologi, Pædagogik og Socialrådgivning på Rigshospitalet og benyttes dagligt efter barnets fødsel af sundhedsplejen i København og i 20 andre kommuner landet over, og på Rigshospitalet også under graviditet.

Efter afprøvning og evaluering er det målet at beskrive og præsentere en model for tidlig forebyggende opsporing og intervention, der er anvendelig i alle regioner, kommuner og lægepraksisser. Ligesom det er målet at analysere de indsamlede data fra screeningen, og bruge dem som input til udviklingen af bedre screeningsinstrumenter både før og efter fødsel.

Projektet er et samarbejdsprojekt imellem praktiserende læger i Indre By i København og Klinik for Psykologi, Pædagogik og Socialrådgivning på Rigshospitalet. 

Projektet falder i to dele:

1) Screeningsdelen: "Tidlig opsporing af fødselsdepression via praktiserende læge" – gennemføres af praktiserende læger.

2) Behandlings- og analysedelen: "Kvinder og mænd med fødselsdepression opsporet under graviditet" – gennemføres af psykologer og forskere i Klinik for Psykologi, Pædagogik og Socialrådgivning på Rigshospitalet.

Projektet er enestående både herhjemme og internationalt ved at undersøge, om det er muligt i daglig praksis at opdage tegn på fødselsdepression ved graviditetsbesøg hos praktiserende læger, og ved også at screene vordende fædre for tegn på fødselsdepression. Danmark er et af de allerførste lande i verden, der officielt har anerkendt forekomsten af fødselsdepressioner også hos mænd. Projektet vil indsamle data fra screeningerne med henblik på udforskning af forekomst, karakter, kønsforskelle mv.

Chefpsykolog Svend Aage Madsen
Klinik for Psykologi, Pædagogik og SocialrådgivningRedaktør