Ny blodprøve afslører risiko for demens

Forskere fra Rigshospitalet og Herlev Hospital identificerer ny blodprøve, der kan medvirke til at forudsige risikoen for demens. Undersøgelsen er netop publiceret i det internationalt anerkendte tidsskrift Annal of Neurology

Globalt lider mere end 35 millioner mennesker af demens – i Danmark alene lever omkring 80.000 med sygdommen. Forekomsten stiger i takt med alderen, og da livslængden konstant øges i de fleste lande, er det i stigende grad nødvendigt at kunne identificere de borgere, der har størst risiko for at få sygdommen.​

​I modsætning til hjertekarsygdom, hvor man kan give en risikovurdering for den enkelte person ved at måle for eksempel blodets indhold af kolesterol, mangler man tilsvarende pålidelige risikomarkører i blodet for demens.

Læge, ph.d. studerende Katrine Laura Rasmussen og overlæge, dr.med., klinisk forskningslektor Ruth Frikke-Schmidt fra Klinisk Biokemisk afdeling, Rigshospitalet, viser i undersøgelsen, at et lavt niveau af apolipoprotein E i blodet øger risikoen for fremtidig udvikling af demens. Dette er vist på omfattende studier af den almindelige befolkning, Herlev-Østerbroundersøgelsen og Østerbroundersøgelsen, og inkluderer 76.000 personer. Forskningsprojektet er udført i samarbejde med professor Anne Tybjærg Hansen, Klinisk Biokemisk afdeling, Rigshospitalet, og professor Børge Nordestgaard, Klinisk Biokemisk afdeling, Herlev Hospital.

Det lave niveau af apolipoprotein E i blodet afspejler sandsynligvis et lavt niveau i hjernen, hvorved β-amyloid – det klæbrige stof, der udgør de senile plaks i demens – fjernes dårligere. Resultaterne fra undersøgelsen understøtter således en biologisk mekanisme. En sådan øget forståelse for de bagvedliggende biologiske mekanismer har potentialet til at kunne danne afsæt for udvikling af ny medicin.

Forskerne håber på, at den nye blodprøve på sigt kan implementeres i klinisk praksis. Ruth Frikke-Schmidt vurderer, at blodprøven vil kunne medvirke til at give en mere præcis risikovurdering for den enkelte person. Dermed kan forebyggelse målrettes bedre, og der kan sættes tidligere ind med tiltag, der kan udsætte sygdommens debut, eller helt undgå den.


For mere information, kontakt:

Ruth Frikke-Schmidt
Overlæge, dr.med., ph.d., klinisk forskningslektor
Klinisk Biokemisk afdeling, KB3011
Diagnostisk Center
Rigshospitalet, Blegdamsvej 9
2100 København Ø

Email: ruth.frikke-schmidt@regionh.dk ​
Tlf. nr.: 3545 4348 (arbejde)/22812081 (mobil)
Redaktør