Midtvejs med planetree

​En evaluering gennemført i efteråret gør os klogere på, hvad der virker godt – og hvad der stadig gør Planetree til en lidt fluffy størrelse. Det kommende år får ledere og implementeringsagenter ansvar for at sikre forankring gennem lokale initiativer, klare mål og tavlemøder.
Af: Projektleder Katrina Pitt Winther  

Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse gennemførte i efteråret interview med et bredt udsnit af ansatte i Finsencentret – såvel ledere som medarbejdere. Tilsammen gav de et billede af, hvad der har fungeret godt, og hvor vi har udfordringer.

Konkrete indsatser fungerer bedst

Planetree er en overordnet ambition om at inddrage patienter og deres pårørende systematisk. Det fungerer godt, når ambitionen oversættes til noget konkret og enkelt, som i de tværgående indsatser under ”Ventet og Velkommen” (information om ventetid, rulletekster på Info-TV, patientens bog).

Implementeringsagenterne bliver fremhævet fordi deres rolle og opgaver er tydelige efter kick-off: ”Agenterne har en kæmpe rolle. De skal få folk med på den og få engagement ind i det. Det er ikke nok med et enkelt møde, der skal energi ind i det og vedholdenhed.” 

Top down og bottom up

Evalueringen viser at indsatserne fungere bedst når de både er top down og bottom up dvs. når ledelsen involverer sig, følger op på og sikrer fremdrift, samtidig med at personale og patienter er med til at prioritere og udvikle indsatserne, så de passer til den kliniske hverdag.
Opstartsmøderne i klinikkerne satte gang i refleksioner, gav energi og tid til at tale på tværs af klinik og faggrupper. Endelig oplever medarbejderne støtte og interesse fra ledelsen og en projektleder, der støtter op og brænder for sagen.

Idéen er god, men hvad kommer der ud af det?

Det er fortsat diffust for nogle, hvad der skal komme ud af Planetree, og der er en oplevelse af, at der ikke er kommet nok ud af projektet. Mange ser kun ’Ventet og Velkommen’ som Planetree indsatser, mens lokale indsatser ikke bliver set som en del af projektet. ’Gode Fysiske Rammer’ bliver set som et vigtigt indsatsområde, men mange undrer sig over, at der ikke følger ressourcer med.

Medarbejderne efterlyser, at mellemlederne løbende informerer om status på projektet, og at der sættes mere fokus på succeshistorierne. Der er en oplevelse af, at Planetree ikke bliver prioriteret nok i dagligdagen, hvor der er stærk konkurrence til andre vigtige opgaver, og hvor projektet ikke bliver diskuteret i personalegruppen.

2015: Øget fokus på forankring

Patientinddragelsesdagen i november viste, at Planetree en paraply, der rummer mange forskellige indsatser – fra store forandringsprojekter til små forbedringer. Det overordnede formål er at skabe et systematisk og vedvarende fokus på patienterne og deres pårørende. Mellemlederne og nye lokale implementeringsagenter får i 2015 en stor opgave med at konkretisere og oversætte medarbejdernes mange ideer og ønsker til gode initiativer. Derudover kommer alle i Region H til at arbejde med driftsmålsstyring – og det bliver en god anledning til at få Planetree indsatserne på tavlen og gjort målbare.

Indsatserne for 2015 bliver:
  1. Fortsættelse af Ventet og Velkommen
  2. Individuel patientinddragelse
Plakater med handlingsplan sendes ud til alle afsnit inden længe. Hvis I vil vide mere i mellemtiden – så spørg jeres leder.

Redaktør